<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cegals ordbog

Har du nogensinde været irriteret over forkortelser på tre bogstaver, nye eller for dig ukendte ord og udtryk, som er svære at forstå? Du er ikke alene. Aktører i IT-branchen forveksler ofte kunder med eksperter, som forstår komplekse forkortelser på tre bogstaver. Det er noget, vi i Cegal gerne vil gøre noget ved. Derfor har vi udarbejdet denne ordbog med relevante ord og udtryk inden for teknologi og energi. I ordbogen finder du en oversigt med forklaringer af udvalgte begreber samt en kort beskrivelse af, hvad Cegal leverer på de relevante områder.

Kilder: Oplysningerne i ordbogen er hentet fra Den Danske Ordbog, Den Store Danske og Wikipedia – samt fra vores egne tech eksperter.

ordbok
Azure Blob Storage
Azure Blob Storage er en cloud-based service til lagring fra Microsoft Azure, der giver virksomheder mulighed for at gemme ustrukturerede data som blobs i containere.
Azure Data Factory
Azure Data Factory er en cloud-baseret tjeneste til dataintegration, hvor du kan koordinere og igangsætte processer til behandling af store mængder rådata.
Ansible
Ansible er en radikalt simpel IT-automatiseringsplatform, der gør dine applikationer og systemer nemmere at implementere og vedligeholde.
AVO
At udforske AVO-sammenhængene i seismiske data kan være ekstremt værdifuldt og give information om mulige olie- og gasakkumuleringer.
Azure DevOps
Azure DevOps Server er et Microsoft produkt, der leverer versionskontrol, rapportering, kravstyring, projektstyring, automatiserede builds, test og management muligheder.
Azure
Azure er en cloud platform og cloud infrastruktur udviklet af Microsoft.
AWS
AWS står for Amazon Web Services og er en global cloud platform, der tilbyder hundredvis af IT-tjenester fra et globalt netværk af datacentre.
Automatisering
Automatisering er en professionel proces med det formål at gøre et fænomen automatisk, så det styrer sig selv i større eller mindre grad.
Application Integration
Application Integration giver dig mulighed for at få applikationer til at fungere sammen som en helhed.
API
API står for Application Programming Interface, også kaldet applikations-programmeringsgrænseflade er en computergrænseflade som definerer interaktioner mellem flere forskellige softwareformidlere.
APEX
Oracle Application Express (APEX) er en udviklingsplatform med lav kodning, som giver dig mulighed for at opbygge skalerbare, sikre virksomhedsapplikationer med en lange række funktioner, der kan implementeres hvor som helst blot man har en browser.
Artificial Intelligence (AI)
AI står for Artificial Intelligence eller kunstig intelligens, en samlebetegnelse for teknologier, der gør computersystemer “intelligente”.
Agile
Ordet agile kommer fra det engelske ord agility, hvilket betyder smidigt eller bevægeligt. For os handler det om at arbejde smartere ved at ændre fokus i den måde, vi udvikler software på.
Bard
Bard er Googles svar på OpenAIs ChatGPT og Microsofts Bing Chat. Det er en generativ AI-søgning og chatbot, der gør brug af LLM'er (Large Language Models) til at generere et svar til brugeren.
BPA
Business Process Automation (BPA) refererer til at bruge ​​teknologi til at strømline og automatisere forretningsprocesser, øge effektiviteten og reducere omkostningerne.
Business Continuity Plan - BCP
BCP (Business Continuity Plan), eller på dansk kontinuitetsplan, er en plan, der beskriver håndteringen af alvorlige afbrydelser i virksomhedens processer.
Bæredygtighed
Bæredygtighed er et udtryk, der bruges til at karakterisere de økonomiske, sociale, institutionelle og miljømæssige aspekter af menneskelige samfund.
Big Data
Big Data er et udtryk, der bruges i forhold til en massiv mængde af både strukturerede og ustrukturerede data.
Business Intelligence (BI)
BI står for Business Intelligence, en samlebetegnelse for it-værktøjer, som indsamler og analyserer information, der findes i virksomhedens forskellige datasystemer.
BaseCenter™
BaseCenter™ er en Cegal service, som tager det samlede ansvar for kundens drift, vedligeholdelse og udvikling af databaser, integrationsplatforme og integrationer.
Basecare Discover™
Basecare Discover™ er en sikker og enkel løsning til at overvåge jeres database-systemer og vedligeholde dem proaktivt. Basecare Discover™ sikrer en stabil platform via løbende assistance, overvågning, operationelle tjenester og drift.
Backup
En backup eller en sikkerhedskopi er en kopi af data. Kopien er lavet med henblik på at genskabe data, hvis de originale data skulle gå tabt.
Cetegra
Cetegra er en sikker og leverandør-neutral cloud-baseret platform, designet til at sikre integration af ældre og moderne systemer, applikationer, tjenester og data.
CER
CER er et direktiv fra EU inden for digital resiliens, hvor kritiske enheder får et større ansvar for at beskytte sig mod hændelser i IT-systemer, der har negative konsekvenser for samfundet.
Conversational AI
Conversational Artificial Intelligence er en gren af ​​AI, der fokuserer på at udvikle og bruge AI-systemer til at interagere og kommunikere naturligt med mennesker.
ChatGPT
ChatGPT er en prototype af kunstig intelligens chatbot udviklet af OpenAI, der er specialiseret i dialog.
CHECKDB
CHECKDB er en databasekonsolkommando (DBCC) og bruges til at identificere fejl i SQL Server-databaser.
Cybersikkerhed
Cybersikkerhed er beskyttelsen af den information og de systemer i cyberspace, som inkluderer interaktion mellem mennesker, processer og teknologi.
CIA-triaden
CIA-triaden er en velkendt model til at udvikle politikker og regler inden for informationssikkerhed.
CSR
Corporate Social Responsibility (CSR) indebærer at tage ansvar ud over at skabe økonomisk værdi for aktionærerne.
Containerteknologi
Containerteknologi er en metode til emballering af et program, så det kan køre isoleret fra andre processer.
Cloud Native
Cloud Native er en tilgang inden for softwareudvikling, som bruger Cloud Computing leveringsmodellen til at opbygge og køre skalerbare applikationer i moderne, dynamiske miljøer som offentlige, private og hybrid cloud.
Cloud Computing
Cloud Computing, cloud, skyen eller cloud-tjenester er en samlebetegnelse for almindelige IT-tjenester, der tilbydes fra et netværk af datacentre.
Chatbot
En chatbot, kort form for chatbot, er en software, som du kan tale med via en chatgrænseflade.
CaaS
Ved at have en Client as a Service (CaaS) løsning administrerer og håndterer en partner kundens bærbare og stationære computere gennem hele livscyklussen.
Distributed Cloud
Distribueret cloud er et grundlæggende koncept inden for cloud-teknologi, der indebærer fordeling af computer-, lager- og netværkstjenester på tværs af forskellige geografisk spredte lokationer.
Data Resilience
Data resilience kan bedst beskrives som din organisations evne til at opretholde stabilitet og fortsætte driften i lyset af uforudsete udfordringer.
DORA
Digital Operational Resilience Act (DORA) er en EU-forordning for banker og andre virksomheder, der leverer finansielle ydelser inden for EU, for at sikre it-systemers og netværks modstandsdygtighed.
Data Capital
Data capital henviser til den værdi og det potentiale, som organisationer får af deres dataaktiver.
Datakorruption
Datakorruption er uønskede ændringer i gemte filer, der gør dem ulæselige for software. Det påvirker ikke kun gemte filer, men også data under overførsel eller behandling, og kan ramme alle datatyper.
DPO (Data Protection Officer)
DPO (Data Protection Officer), eller på dansk databeskyttelsesrådgiver, er en bred rolle med stort fokus på at hjælpe organisationen med at handle i overensstemmelse med GDPR. Blandt andet gennem rådgivning, uddannelse, kravstilling og som kontaktperson.
Database instans
Microsoft Dataverse er en alsidig, cloud-baseret platform, der tilbyder virksomheder en effektiv og sikker måde at administrere deres data på. Dens low code tilgang og integration med andre Power Platform-applikationer gør den til en omfattende løsning til datastyring og analyse. 
Database index
Database indexer er en datastruktur, der forbedrer hastigheden af datahentning på en databasetabel. Lær om de forskellige typer.
DataOps
DataOps kombinerer agil udvikling, DevOps og Lean manufacturing.
Data Lakehouse
Data Lakehouse kombinerer det bedste fra en Data Lake med et Data Warehouse og gemmer de enorme mængder af organiserede, semistrukturerede og ustrukturerede data, som det får fra forskellige forretningsapplikationer, systemer og gadgets i en virksomhed.
Data Pipeline
En Data Pipeline er en serie af trin, der automatiserer bevægelse og transformation af data mellem en kilde og en destination (også kaldet sink).
DPIA
DPIA står for Data Protection Impact Analysis og er en vurdering af privatlivets konsekvenser.
Deep Learning
DL står for Deep Learning, en læringsproces, der involverer træning af såkaldte dybe kunstige neurale netværk. Dette er en nøglemetode i maskinlæring – hvor det er et princip, at computere skal tilegne sig viden om noget, de ikke kender eller allerede kan gøre.
Disaster Recovery
«Fail to plan – plan to fail» er et udtryk, der virkelig gælder når det kommer til Disaster Recovery.
Digital tvilling
En digital tvilling defineres som en digital eller virtuel kopi af en fysisk ting, som findes i den virkelige verden. Digital tvilling er ikke en ny teknik, men med introduktionen af internet, er det blevet vigtigere og lettere at bruge.
Digitalisering
Begrebet digitalisering bruges om konvertering af analoge data til digital, men også om introduktion af digital teknologi, der effektiviserer processer og ændrer hverdagen.
Digital transformation
Digital transformation er brugen af ny, hurtig og ofte skiftende digital teknologi til at løse problemer. Det handler om at omdanne manuelle processer til digitale processer eller digitalisere de processer man allerede har.
DevOps
DevOps ønsker at sammensætte udviklings- og driftsafdelingen og dermed forene mennesker, processer og teknologi.
Design Thinking
Design Thinking er en metode, hvor vi forsøger at forstå brugeren, udfordre antagelser og redefinere problemer i et forsøg på at identificere alternative strategier og løsninger, som måske ikke er dem, vi først overvejer.
Dedupe
Dedupe er en forkortelse for de-duplication, på dansk deduplikering og defineres som optimering af datalagring ved at eliminere kopier af data.
DBaaS
Database-as-a-Service (DBaaS) er en cloud-database, en database, der typisk køres på en cloud-platform, hvor adgang til databasen leveres som en service.
DBA
En databaseadministrator eller en DBA er en IT-tekniker, som er ansvarlig for at lede eller udføre alle aktiviteter i forbindelse med opretholdelse af et succesfuldt databasemiljø.
Data Wrangling
Data Wrangling, også kaldet Data Munging, kan forklares som dataafstemning eller datajustering ift. at omdanne eller kortlægge data fra en “rå” dataform til et andet format, som er mere passende eller værdifuldt ift. en række downstream såsom analyser mm.
Data Warehouse
Data Warehouse er en database designet til at svare på organisationens analytiske forespørgsler, herunder Business Intelligence.
Data Scientist
En Data Scientist er ekspert inden for datalogi, et tværfagligt felt, der bruger videnskabelige metoder, processer, algoritmer og systemer til at udvinde viden og indsigt fra strukturerede og ustrukturerede data.
Data Mining
Data Mining er en proces, som bruges til at opdage mønstre i store datasæt, som involverer metoder i skæringspunktet mellem Machine Learning, statistik og databasesystemer.
Data Lake
En Data Lake er et system, som lader dig gemme alle dine strukturerede, semistrukturerede, ustrukturerede og binære data i dets naturlige rå format.
Data Crawling
Data Crawling er en metode, som involverer dataekstraktion fra forskellige webkilder og beskæftiger sig ofte med store datasæt. Data Crawling svarer i princippet til, hvordan store søgemaskiner arbejder
Datamigrering
Datamigrering er en proces, hvor man flytter store datamængder fra et sted til et andet. Sådanne flytninger foretages ofte på baggrund af en opgradering eller ved udskiftning af systemer.
Databaseovervågning
Overvågning (også kaldet monitorering) af databaser bruges til driftskritiske systemer, så man hele tiden sørger for at tage sig af uforudsigelige hændelser. Dette sker via en advarsel/alarm, som modtages hvis noget skulle være galt.
Database
En database er en organiseret samling af data / information, som kan lagre oplysninger om personer, produkter, ordrer eller andet.
Datacenter
Et datacenter er en bygning, et dedikeret rum i en bygning eller en gruppe bygninger, der bruges til at huse databaser, databasesystemer og tilhørende komponenter.
Explainable AI (XAI)
Explainable AI (XAI) er en række værktøjer og rammer, der gør kunstige intelligenssystemer gennemsigtige og forståelige. Det fokuserer på at skabe AI, der ikke kun leverer præcise resultater, men også tilbyder forståelige forklaringer på deres beslutninger.
ESG
ESG er en forkortelse, der står for Environmental, Social, and Governance.
EU AI Act
EU AI Act er verdens første omfattende lov om kunstig intelligens (AI). I takt med den hurtige vækst i anvendelsen af AI-værktøjer er det afgørende at have regler på plads, især i betragtning af, at AI-systemer ikke udvikles uden risici.
Etisk AI
Etisk AI er kunstig intelligens, der følger veldefinerede etiske retningslinjer, der vedrører grundlæggende værdier.
ETL
ETL står for extract, transform og load – altså tre funktioner der samles i ét værktøj. ETL bruges til at administrere forskellige typer af data.
Elhub
Elhub er energiindustrien i Norges fælles datahub, hvor alle data fra de forskellige elmålere over hele landet samlet i et fælles system.
Energi
Energi bruges så meget på mange områder, her koncentrerer vi os om energi, som det er defineret i fysik og på den del af potentiel energi, der kaldes elektrisk energi.
EnergyX
EnergyX er en afdeling i Cegal, som udvikler og leverer produkter og tjenester relateret til indsamling og validering af nøgletal, som bruges i vigtige forretningsprocesser gennem hele værdikæden hos energiselskaber.
ERP
ERP (Enterprise Resource Planning), også kaldet regnskabsprogram eller økonomisystem. Et ERP-system er et ressourceplanlægningssystem, som bruges af virksomheder til at styre økonomi, bogholderi, bogføring samt til udsendelse af fakturaer.
Edge Computing
Edge Computing er et udtryk, der bruges, når man vil behandle data nær kilden.
FinOps
FinOps står for Financial Operations, og det refererer til praksis med at samle økonomi-, drifts- og teknologiteams for at optimere omkostningerne ved cloud computing i en organisation.
Fjernvarme
Fjernvarme er en energidistributionsteknik, hvor varme produceres centralt og distribueres til flere bygninger eller boliger gennem et rørsystem.
GitHub Copilot
GitHub Copilot er et innovativt værktøj til kodeudfyldning, som er udviklet af GitHub i samarbejde med OpenAI.
Gemini
Google Gemini er en Large Language Model (LLM) udviklet af Google AI.
Grøn Energi
Grøn energi er en delmængde af vedvarende energi og repræsenterer de energikilder, der har den mindste mængde miljøpåvirkning, hvilket betyder, at den producerer lidt eller ingen drivhusgasemissioner eller forurening.
Generativ AI
Brugen af ​​kunstig intelligens (AI) til at skabe eller generere data eller information kaldes Generativ AI.
GIS
GIS er en forkortelse for Geographic Information System. Et framework designet til at indsamle, gemme, analysere, administrere og præsentere rumlige eller geografiske data.
GeoCloud
GeoCloud er Cegals leverandørneutrale cloud-løsning i olie- og gasindustrien, der samler alle dine applikationer og data i én integreret platform.
Geofysik
Geofysik er en disciplin inden for geovidenskab, der involverer brugen af ​​matematik, fysik, programmering og modellering til at studere de fysiske processer og egenskaber af jorden og dens omgivende miljø i rummet.
Google Cloud
Google Cloud Platform, er en cloud platform, som leveres af Google.
GoLang
GoLang er et statisk skrevet, kompileret programmeringssprog designet af Google.
GDPR
General Data Protection Regulation, forkortet GDPR, er en forordning, der sigter mod at styrke borgernes privatliv i EU- og EØS-lande.
Hydrocarbon Accounting
Hydrocarbon accounting er en proces, der anvendes i olie- og gasindustrien til at holde styr på ejerskabet af olie og gas fra det øjeblik, det udvindes fra jorden, indtil det leveres til opbevaring.
Hexagon GIS
Hexagon er en multinational teknologivirksomhed, der leverer software- og hardwareløsninger til en række forskellige industrier. Et af deres kerneekspertiseområder er GIS.
Hyperautomation
Hyperautomation er brugen af ​​avanceret teknologi såsom kunstig intelligens, maskinlæring og robotprocesautomatisering til at automatisere og optimere opgaver, der tidligere blev skabt af mennesker.
Hybrid Cloud
Hybrid Cloud er kombinationen af en offentlig cloud og en privat cloud, der skaber et IT-miljø, der giver organisationer mulighed for at udnytte fordelene ved begge typer.
HPC
Cegal bruger HPC både lokalt og i skyen. Cetegra tilbyder en nøglefærdig HPC-løsning.
HPD
Cegal tilbyder Petrel leveret som en service sammen med den software, som kunden ønsker at bruge som en del af deres GeoCloud / Cetegra IT-løsningen.
Human Algorithms
Kunstig intelligens / Machine Learning / Deep Learning er kollektive udtryk for "intelligente" eller læringsalgoritmer. Således kan de få en menneskelig hældning, hvad vi kalder "Human Algorithms" - den menneskelige side af algoritmerne.
Hubro
Hubro er Europas største ugle. I Cegal-sammenhæng er Hubro et sæt assistance-, overvågnings- og operationelle tjenester relateret til databaser. Årsagen til, at vi valgte navnet Hubro på denne service, er at hubroen ser 360 grader ud og har en fantastisk nattesyn. Vores Hubro tager sig af dine data, mens du sover.
HashiCorp Vault
HashiCorp Vault er et værktøj til sikker adgang til hemmeligheder. En hemmelighed er alt, hvad du vil kontrollere adgangen til, såsom API-nøgler, adgangskoder eller certifikater.
HashiCorp Nomad
HashiCorp Nomad er en enkel, fleksibel og “workload orchestrator”, som gør det muligt for organisationer at distribuere, administrere og skalere enhver applikation.
HashiCorp
HashiCorp er et open source softwarefirma grundlagt af Mitchell Hashimoto og Armon Dadgar i 2012 med det mål at revolutionere datacenteradministration: applikationsudvikling, levering og vedligeholdelse.
Hadoop
Hadoop er et open source-program designet til at håndtere store mængder datalagring og applikationer, som kører på klynger af almindelige computere.
IT Rights Management
IT rights management handler om at kontrollere, hvem der har adgang til hvad inden for din virksomheds IT. Tænk på det som at have nøgler til forskellige rum i en bygning – ikke alle skal have adgang til alle rum.
Intelligent Automation
I modsætning til automatisering af manuelle og gentagne opgaver, integrerer intelligent automation kognitive evner i automatiserede processer, hvilket gør det muligt for systemer at tilpasse sig, lære og træffe beslutninger selvstændigt.
Informationssikkerhed
Informationssikkerhed drejer sig om de grundlæggende principper om fortrolighed, integritet og tilgængelighed, også kendt som CIA-triaden.
ISMS
Information Security Management System, eller blot ISMS, beskriver, hvordan en organisation har besluttet at beskytte sine oplysninger på en systematisk og sikker måde.
ISO 27001
ISO 27001 er en international standard inden for informationssikkerhedsstyring, udstedt af The International Organization for Standardization (ISO). 
ITIL
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) er et globalt anerkendt rammeværk for IT-servicestyring.
Intersektionalitet
Intersektionalitet betyder, at privilegium og diskrimination ikke er begrænset til én enkelt dimension, men er formet af skæringspunkterne mellem forskellige sociale kategorier og identiteter.
IoT
Internet of Things (IoT) eller Internettet på dansk er en samlebetegnelse for hverdagens elektroniske apparater som er intelligente og kan kommunikere med både hinanden og mennesker via internettet.
IaaS
IaaS er en engelsk forkortelse for “Infrastructure as a Service”. Det kan oversættes til dansk som "infrastruktur som en tjeneste", dvs. IT-infrastruktur leveret som en cloud tjeneste.
Internet of Senses
Internet of Senses handler om at bruge hjernen som en grænseflade til at udveksle de kognitive sanser med brugerne. Teknologi vil “udvaske” grænsen mellem en fysisk og en digital oplevelse.
Interconnect
Interconnect er betegnelsen for samarbejdet mellem Oracle og Microsoft, hvor Oracle Cloud forbindes problemfrit med Microsoft Azure.
Integration
Integration er grundlaget for IT-løsninger, hvor systemer, der ikke er udviklet i det samme kodningssystem, kan interagere og arbejde sammen som en helhed.
Java
Java er et objektorienteret programmeringssprog og er det man kalder et “general purpose language”, hvilket betyder at man kan benytte sproget på mange forskellige platforme.
KMD WorkZone
KMD WorkZone er en avanceret ESDH-platform (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering), der er designet til at modellere og styre organisationers forretningsforståelse.
Kritisk Outsourcing
Kritisk outsourcing af IT-infrastruktur indebærer at overdrage vigtige teknologiske funktioner og services til eksterne leverandører.
Klippefysik
Klippefysik karakteriserer stenegenskaber baseret på seismiske data for at bestemme porøsiteten af sten og hastigheden af seismiske bølger, der rejser gennem dem.
Kubernetes
Kubernetes, også kendt som K8s, er et open source-system eller en åben container til dataklynger udviklet af Google.
Kanban
Kanban er en metode til håndtering af komplekst udviklingsarbejde og udspringer fra den agile tradition.
Kafka
Kafka er en open source-streaming platform.
Large Language Models
Large Language Models (LLM) er en type kunstig intelligens-modeller, der bruger deep learning til at analysere og forstå skriftsprog. De er designet til at lære og generere sprog baseret på en stor mængde træningsdata som bøger, artikler og websteder.
Low Code
Low Code er en visuel tilgang til softwareudvikling, der med minimal kodning automatiserer hvert trin i applikationens livscyklus for at muliggøre hurtig levering af en række softwareløsninger.
Linux
Linux er et operativsystem, der i modsætning til operativsystemerne Windows og OS Mac er baseret på open source.
Lean
Lean er en metode til udvikling af virksomheder og produkter, der sigter mod at forkorte produktudviklingscyklusser og hurtigt finde ud af, om en foreslået forretningsmodel er levedygtig.
Microsoft 365 Copilot
Microsoft 365 Copilot er en kunstig intelligens (AI) assistent, der hjælper dig med at arbejde smartere i Microsoft 365-apps. Den kan hjælpe dig med at oprette dokumenter, præsentationer, regneark, e-mails, chats, møder og mere. Microsoft 365 Copilot er baseret på Bing Chat Enterprise, men med mere avancerede funktioner.
Microsoft Graph
Microsoft Graph er et omfattende API-interface, der giver adgang til en store mængde af ressourcer, signaler, relationer og indsigt, der er tilgængelige på tværs af Microsofts cloud-tjenester.
Microsoft Fabric
Microsoft Fabric, eller MS Fabric, er en end-to-end, samlet data platform as a Service - der samler alle de data og analyser, som organisationer har brug for
Microsoft Copilot
Microsoft Copilots er kunstig intelligens (AI) følgesvende, der kan hjælpe dig med forskellige opgaver på tværs af forskellige applikationer og oplevelser. Microsoft Copilot er det nye navn for Bing Chat Enterprise.
Mission Critical
Mission Critical er et begreb, der bruges i forskellige sammenhænge. Normalt handler det om at identificere og prioritere forskellige opgaver, systemer eller funktioner, der ofte spiller en afgørende rolle i en organisation, virksomhed eller projekt.
Machine learning
ML er en forkortelse for Machine Learning, som er en gren af kunstig intelligens (AI), et multidisciplinært felt med bidrag fra datalogi, matematik, beregningsstatistik og andre.
Microsoft Dataverse
Microsoft Dataverse er en alsidig, cloud-baseret platform, der tilbyder virksomheder en effektiv og sikker måde at administrere deres data på. Dens low code tilgang og integration med andre Power Platform-applikationer gør den til en omfattende løsning til datastyring og analyse. 
Multi-cloud
Multi-cloud betyder ganske enkelt at have cloud fra flere leverandører, men det er komplekst, læs mere her ->
MySQL
MySQL er en relationsdatabase, SQL står for Structured Query Language, som er et programmeringssprog, som giver dig mulighed for at få adgang til og administrere data i en relationsdatabase.
MS SQL
MS SQL står for Microsoft SQL Server og er Microsofts databasesystem.
MongoDB
MongoDB (afledt af «humongous») er et populært platformuafhængigt dokumentorienteret databaseprogram.
MLOps
MOps eller MLOps står for Machine Learning Operations og kan beskrives som DevOps for machine learning.
Microsoft
Microsoft er et amerikansk softwarefirma, der er mest kendt for Windows-operativsystemet og Office-supportprogrammer.
Microservices
Microservices Architecture er en arkitektonisk stil, der strukturerer en applikation som en samling af tjenester.
Managed Services
Managed Services kan bedst forklares ved at outsource ansvaret for at vedligeholde en række processer og funktioner for at forbedre driften og reducere udgifter i en virksomhed.
NIS2
NIS2 er et EU-direktiv (2022/2555) med det formål at øge sikkerheden i netværk og informationssystemer for socialt vigtige tjenester.
NoSQL
NoSQL er en database, der kan håndtere enorme mængder ustruktureret data på andre måder end SQL (relationel database) med tabeller og rækker.
Operationel Teknologi
Operationel teknologi (OT) refererer til hardware og software, der bruges til at overvåge og kontrollere fysiske enheder, processer og infrastruktur i forskellige industrier, herunder energisektoren.
Oracle Exadata
Oracle Exadata er en IT-platform som er optimeret til Oracle-databaser.
Oracle CPU/SPU
Oracle Critical Patch Update (CPU) er en løbende serie af regelmæssigt fejlrettelser til Oracle produkter.
Oracle Analytics
Oracle Analytics er en komplet suite af Business Intelligence-, rapportering- og visualiserings-værktøjer.
Oracle
Oracle er en amerikansk børsnoteret virksomhed, der udvikler IT-værktøjer til databaselagring, virksomhedsplanlægning og systemer til administration af kunderelationer.
Operativsystem
Operativsystemet er den vigtigste software, der kører på en computer. Det styrer computerens hukommelse, processer, alt software og hardware.
Open Source
Nogle programmører og virksomheder vælger at stille kildekoder til computerprogrammer til rådighed på internettet gratis, så andre kan inspicere, ændre og bruge det som de vil. Dette kaldes for Open Source
On-premises
On-premises betyder, at en lokal software installeres og kører på computere i virksomhedens eget IT-miljø. Dette bruges i stedet for en ekstern facilitet, såsom en serverfarm eller cloud-løsning.
ODI
ODI står for Oracle Data Integrator og er en udbredt og komplet dataintegrationsplatform, som dækker alle krav til dataintegration.
ODA
ODA er en forkortelse for Oracle Database Appliance og er en serverteknologi, som Oracle har udviklet og tilpasset til brug med deres egen Oracle DB-database.
OCI
OCI står for Oracle Cloud Infrastructure og er en anden generations enterprise cloud, som inkluderer en omfattende portefølje af infrastruktur- og platform cloud tjenester.
Purdue-modellen
Purdue-modellen er en del af Purdue Enterprise Reference Architecture (PERA), der er udviklet til at modellere og visualisere flow for netværksforbundne OT-systemer.
Prompt Engineering
Prompt engineering (PE) er en voksende disciplin inden for kunstig intelligens (AI). Med ​​ChatGPT og andre AI-systemer til samtale er man nødt til at interagere med dem på en bestemt måde for at få det ønskede svar.
Pronominer
Pronominer er de ord, man bruger, når man taler om nogen, for eksempel hun, ham, de, dig, jeg osv.
Power Automate
Power Automate er et værktøj, der leverer problemfri integration og tilgængelighed gennem et simpelt brugervenligt interface, der hjælper dig med at forbedre effektiviteten og frigøre ressourcer.
Power Apps
Power Apps er en del af Microsofts Low Code Power Platform, der leverer et hurtigt udviklingsmiljø, hvor din virksomhed kan bygge brugerdefinerede apps.
Petrel
Cegal tilbyder Petrel leveret som en service sammen med den software, som kunden ønsker at bruge, som en del af GeoCloud / Cetegra IT-løsningen.
Python
Python er et objektorienteret programmeringssprog.
Power BI
Power BI er en forretningsanalysetjeneste leveret af Microsoft. BI er en forkortelse af Business Intelligence.
PostgreSQL
PostgreSQL er en open source relationsdatabase.
Patch
En patch er et sæt ændringer til et computerprogram eller supportdata, som har til formål at forbedre funktionaliteten, anvendeligheden eller ydeevnen af et program.
PaaS
PaaS er en engelsk forkortelse for "Platform as a Service". Det kan oversættes til dansk som "Platform som en tjeneste".
Quantum Computing
Quantum computing på dansk kvantecomputer, er baseret på kvantemekanikkens principper og er fundamentalt forskellig fra almindelige computere.
RTaaS
RTaaS er forkortelsen for Restore Test as a Service, som er en service, der automatiserer gendannelsestest af dine database-backups og sikrer, at de altid kan gendannes i tilfælde af tab af data.
RPO/RTO
RPO (Recovery Point Objective) er den mængde data, som en virksomhed kan tåle at miste i tilfælde af en uventet hændelse, mens RTO (Recovery Time Objective) er den maksimale tid, som en virksomhed har til at genoprette en service efter et driftsstop.
Ransomware
Ransomware er en fællesbetegelsen for en type ondsindet kode, der bruges af cyberkriminelle til at låse adgang til data eller it-systemer eller stjæle data.
RPA
RPA står for Robot Process Automation på dansk robotiseret automatisering af processer. RPA bruges til at digitalisere eller automatisere rutineopgaver ved hjælp af robotteknologi og kunstig intelligens.
Robotisering
Robotisering er et tiltag, som kan være en del af automatiseringen af en proces eller en virksomhed.
REAL
The Red Expert Alliance (REAL) er et globalt netværk af Oracle-eksperter.
R (Programmeringssprog)
R er et programmeringssprog til statistisk databehandling og grafisk visning af data.
Sustainable Technology
Sustainable technology eller Bæredygtig teknologi beskriver teknologi skabt eller anvendt med hensyn til miljømæssige, sociale og økonomiske faktorer - med formålet at minimere miljøpåvirkningen, spare ressourcer og fremme social og økonomisk bæredygtighed.
Single Point of Failure (SPOF)
Single Point of Failure (SPOF) referere til en ikke-redundant del af et større system, som kan forårsage en total nedbrud af hele systemet, hvis den fejler.
Sovereign Cloud
Sovereign Cloud er en cloud-infrastruktur, der opererer i et bestemt land eller region og opfylder en organisations juridiske og etiske databeskyttelsesstandarder.
SSIS
Brug af SSIS kan hjælpe en virksomhed med at forbedre kvalitetsnøjagtigheden og tilgængeligheden af ​​dens data, samtidig med at den frigør arbejdskraft gennem automatisering.
SQL Health
SQL Health er Managed Services til databaseovervågning og vedligehold af Microsoft SQL Servere.
SonWin
SonWin er en dansk afregningsløsning til forsyningssektoren. Cegal er specialiseret i at drifte den og databasen under.
Systemtech
Systemtech hjælper IT driftschefer, økonomifolk, hostere og databaseadministratorer med at skabe performance og høj sikkerhed på deres Microsoft SQL databaser og dataplatforme.
Seismiske data
Cegal og BP har i fællesskab udviklet en af ​​de mest avancerede seismiske inversionsalgoritmer på markedet, Blueback ODiSI.
SmartWeb
SmartWeb er en dansk leverandør af onlinebutikker. SmartWeb har over 6.000 onlinebutikker på sin platform, både i Danmark, Norge og andre lande.
SQL Service
SQL Service er en nichevirksomhed, som arbejder med SQL, som navnet antyder. Virksomheden blev etableret i Sverige i 2009, og i 2021 blev de en del af Cegal-familien.
SQL
Structured Query Language (SQL) er et standardiseret sprog, som man bruger til at sende forespørgsel til en database. Dette gøres, når man vil ændre indhold eller hente data fra en relationsdatabase.
SOA
Service Oriented Architecture (SOA) kombinerer forskellige tjenester og derigennem standardiserede protokoller, så man nemt kan bygge veldefinerede applikationer.
SLA
Service Level Agreement (SLA) er en aftale mellem to eller flere parter, hvor den ene er kunden og de andre er serviceudbydere, som identificerer både nødvendige tjenester og det forventede serviceniveau.
Scrum
Scrum er en procesramme udviklet til at understøtte kompleks produktudvikling.
Scope Creep
Scope creep inden for projektledelse henviser til ændringer, kontinuerlig eller ukontrolleret vækst i omfanget af et projekt.
Sandboxing
Sandboxing er et isoleret miljø skabt til at køre usikre og uautoriserede applikationer, så de ikke kan skade det underliggende operativsystem.
SaaS
SaaS er en engelsk forkortelse, der står for "Software as a Service" og betyder software leveret som en cloud tjeneste.
Teknisk Gæld
Teknisk gæld repræsenterer de potentielle omkostninger, som virksomheder bærer, når de vælger ikke at tage fat på problemer, der kan påvirke dem.
Tardis
Tardis er en integration mellem SmartWeb og Tripletex, der forenkler fakturering af kunden.
Tripletex
Tripletex er en norsk leverandør af regnskabssystemer, og deres vision er at være førstevalget og en "one stop shop" for SMV-markedet og for revisorer.
TIA
TIA Solution er en applikation, som håndterer alle større forsikringsprocesser, understøtter og administrerer hele forsikringens værdikæde.
Testautomatisering
Testautomatisering bruges til at kontrollere testens udførelse og sammenligningen af de faktiske resultater sammenlignet med de forudsagte resultater.
Unconscious bias
Unconscious bias er holdninger, overbevisninger og stereotyper, der påvirker vores domme og beslutninger uden vores bevidste opmærksomhed
VMware
VMware er verdens førende leverandør af virtualiseringssoftware og private cloud løsninger. VMware gør det muligt at benytte forskellige operativsystemer såsom Windows og Linux på samme tid.
Vedvarende energi
Vedvarende energi er ganske enkelt energikilder, vi ikke løber tør for – for eksempel solenergi, vandkraft og vindkraft.
WebLogic
WebLogic (Oracle WebLogic Server) er en Java EE-applikationsserver udviklet af Oracle, som gør det muligt at integrere applikationer på tværs af platforme.
Zero Trust
Zero Trust handler om, hvilket sikkerhedsniveau et system skal have, og bygger på, at ingen i en virksomhed som standard kan betragtes som pålidelige.
ZDLRA
ZDLRA står for Zero Data Loss Recovery Appliance og er en databehandlingsplatform, der inkluderer Oracle-hardware og software bygget til sikkerhedskopiering og gendannelse af Oracle-databasen.

Kan du ikke finde det ord, du leder efter?

Send os gerne feedback på, hvad du leder efter - og kontakt os, hvis du har spørgsmål.