<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CSR

Hvad er CSR (Corporate Social Responsibility)?

Siden 1990’erne er Corporate Social Responsibility (CSR) blevet et meget brugt begreb i de fleste industrialiserede lande. En virksomheds sociale ansvar kan defineres som virksomhedens frivillige fokus og arbejde omkring de sociale og miljømæssige hensyn i den daglige drift, udover at overholde gældende love og regler i det land, hvor den opererer. Man kan sige, at CSR betyder at tage ansvar ud over at skabe økonomisk værdi for aktionærerne.

Social ansvarlighed kan også ses som en strategi, der bruges til at få et bedre omdømme, gøre en forskel for lokalbefolkningen samt opnå et bedre overskud. At sikre bæredygtig udvikling i lokalsamfundet kan også være en garanti for bæredygtig vækst i virksomheden.

Global Compact, som blev lanceret af FN i 1999, er en frivillig ramme for virksomhedernes sociale ansvar, hvor medlemsvirksomheder forpligter sig til at implementere ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption i deres dagligdag. operationer. I dag er Global Compact verdens største initiativ for virksomheders sociale ansvar.

Cegal og CSR

For at virksomhedens samfundsansvar skal være troværdigt, skal virksomheden engagere sig i områder, hvor de kan gøre en forskel, og som er relevante for virksomheden. Cegal ønsker at bidrage til en bæredygtig verden og definerer dette ud fra FN’s definition af bæredygtig udvikling – en udvikling, der opfylder nutidens behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers mulighed for at få deres behov opfyldt. For os er bæredygtighed helt afgørende i vores vision om at blive en legendarisk virksomhed, som medarbejderne elsker at arbejde for, og som kunderne gerne vil arbejde med.

Der er 3 søjler i Cegals bæredygtighedsstrategi:

1. Vi bidrager til et bedre miljø

At passe på miljøet er et problem, vi ikke kun bekymrer os om, men bidrager til. Vores fokus indenfor miljø er opdelt i vores tre hovedområder:

  • Smart software til energiindustrien, digitalisering og automatisering af arbejdsprocesser, der bidrager til mere bæredygtig energiproduktion og distribution.
  • Teknologiske superhelte, som bidrager til miljøvenlige løsninger og ansvarligt forbrug og produktion hos vores kunder.
  • Sikker drift og overvågning med fokus på energieffektivitet i eget datacenter og gennem samarbejdspartnere.

Vi vil bruge teknologien til at skabe mere miljøvenlige løsninger både for os selv og vores kunder og overvejer hele tiden, hvordan vi kan reducere vores eget fodaftryk. Teknologiindustrien spiller en afgørende rolle i at hjælpe med at finde løsninger på mange af udfordringerne omkring bæredygtighed. Med vores ekspertise og vores teknologiske superhelte vil vi vise vejen.

Cegals mission er at skabe digitale succeshistorier i meningsfulde og bæredygtige industrier. Netop derfor har vi specialiseret os i energibranchen, og vi har sat os konkrete mål om at knytte vores kundeprojekter til FN’s bæredygtighedsmål. EU har nu lanceret et klassifikationssystem, der definerer, hvilke forretningsaktiviteter der kvalificerer sig til at være bæredygtige. Dette er et vigtigt værktøj for Cegal til at udvikle nye produkter og tjenester, der understøtter de udvalgte bæredygtighedsmål.

2. Vi tager socialt ansvar

Vi ønsker, at vores medarbejdere skal have et meningsfuldt arbejde – og vi skal derfor mindst støtte en “hjertesag” hvert år, hvor vi arbejder frivilligt for ligestilling, fred og retfærdighed. Siden 2019 har vores største og vigtigste initiativ på tværs af organisationen været samarbejdet med Kripos om at forebygge overgreb mod børn og unge online.

Cegal er en teknologivirksomhed, og ved hjælp af gode kompetencer og ny teknologi er vi med til at skabe smarte løsninger til at forebygge cybermobning. I samarbejde med KRIPOS har vi nedsat en gruppe frivillige, der skal finde ud af, hvordan vi kan minimere dette store problem – med tværfaglig ekspertise og nye teknologiske løsninger.

I vores arbejde med at tage socialt ansvar har vi også støttet organisationen Muskelsvindfonden i deres projekt ‘En pærfekt YouTube-kanal’ omkring at hjælpe de mange mennesker med et handicap, som hver eneste dag føler sig anderledes, i forhold til det ”perfekte” ideal på de sociale medier. Målet med Muskelsvindfondens projekt er at få bygget et forum på YouTube, hvor man har nogle at spejle sig i uafhængig af handicap.

Derudover støtter vi Humans for Humans. Dette er en organisation, der arbejder for at hjælpe ofre for menneskehandel. Menneskehandel er et alvorligt problem i Norge og verden. I Norge opdages op mod 300 ofre for menneskehandel hvert år. Cegal har hjulpet med at skabe en sikker, webbaseret kommunikationsplatform, der gør det mere sikkert for ofre for menneskehandel at kontakte hjælpere. Derudover er det nemmere for frivillige, der arbejder mod menneskehandel, at samarbejde og dele information

Vores mål hos Cegal er at bygge en legendarisk virksomhed, som vores medarbejdere elsker at arbejde for, og som vores kunder elsker at arbejde med. Det kan vi aldrig opnå uden mangfoldighed – både i køn, alder, etnicitet, baggrund og kompetence. Lige løn for lige arbejde og lige erfaring samt lige muligheder uanset etnicitet, orientering, livssyn og funktionsevne er vigtigt for os.

Hos Cegal har vi allerede medarbejdere fra over 20 forskellige lande, og vi arbejder systematisk med det mål at øge andelen af ​​kvinder. Et mål vi deler med ODA-nettverk, Nordens førende netværk for kvinder i Tech. Cegal er en ODA Platinum-partner.

3. Vi er en ansvarlig aktør

At være en ansvarlig spiller handler også om ansvar ud over os selv. Vi må tage ansvar ud over os selv for at bidrage til den globale bæredygtighedsdagsorden. Det gør vi ved at stille krav til vores leverandører og partnere, der giver forventninger til interessenter i værdikæden.

Vi er en åben og gennemsigtig virksomhed, der har stramme og klare rutiner for anti-korruption og et massivt fokus på IT-sikkerhed i alt, hvad vi foretager os med tilhørende rutiner og procedurer.

Vi vil sikre en ansvarlig værdikæde, hvor medarbejderne behandles respektfuldt. Vi stiller krav til vores leverandører og partnere (Code of Conduct), som giver klare forventninger til interessenter i værdikæden. Det er områder, hvor vi hele tiden tager nye skridt, og som vi løbende vil arbejde på at opfylde og forbedre.

Teknologiindustrien er en del af en værdikæde, hvor mange ikke-vedvarende ressourcer bruges og smides ud. Det skal ændres, og vi skal tage vores del af ansvaret – og vi søger hele tiden at teste nye koncepter omkring cirkulær økonomi både alene og i partnerskab.

​Samtidig søker vi ny kunnskap om endringer og potensielle endringer i politikk og reguleringer, for å på den måten stadig være oppdatert for å best mulig hjelpe våre kunder til å drive bærekraftig og levere bærekraftige løsninger. Et annet element i dette er hvordan vår organisasjon jobber døgnet rundt med sikkerhet i høysetet for å ivareta IT-sikkerheten vår og til våre kunder.

Samtidig søger vi ny viden om ændringer og potentielle ændringer i politikker og regler, for hele tiden at være opdateret for bedst muligt at hjælpe vores kunder til at drive bæredygtigt og levere bæredygtige løsninger. Et andet element i dette er, hvordan vores organisation arbejder døgnet rundt med sikkerhed i højsædet for at sikre vores IT-sikkerhed og over for vores kunder.

Læs mere om Cegals bæredygtighedsstrategi >

Relaterede ord: 
Har du nogen spørgsmål omkring CSR?