<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
 • Cloud operations
 • Programvare
 • Konsultenttjenester

CSR

Hva er CSR (Corporate Social Responsibility)?

Siden 1990-tallet har Corporate Social Responsibility (CSR) – på norsk: «bedriftenes samfunnsansvar» – blitt et allment brukt begrep i de fleste industriland. En bedrifts samfunnsansvar kan defineres som bedriftens fokus og arbeid, på frivillig basis, rundt de sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift, utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer. Vi kan si at CSR innebærer å ta ansvar utover det å skape økonomiske verdier for aksjonærene.

Samfunnsansvar kan også sees på som en strategi som benyttes for å få bedre omdømme, komme på god fot med lokalbefolkningen og få bedre fortjeneste der man opererer, ofte i utviklingsland der fattigdom er en utfordring. Det å sikre bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet kan være en garanti for bærekraftig vekst i bedriften.

I Norge er det arbeidsmiljøloven som styrer bedriftens samfunnsansvar. Regjeringen i Norge har dedikert en egen stortingsmelding nr. 10 (2008–2009) til dette området. Her anbefales norske bedrifter blant annet innmelding i FN-initiativet Global Compact.

Global Compact ble lansert av FN i 1999 og er et frivillig rammeverk for bedriftens samfunnsansvar, der medlemsbedriftene forplikter seg til å implementere ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjonsbekjempelse i sin daglige drift. I dag er Global Compact verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar.

Cegal og CSR

For at bedriftens samfunnsansvar skal være troverdig, må bedriften engasjere seg på områder der de kan utgjøre en forskjell og som er relevante for bedriften. Cegal ønsker å bidra til en bærekraftig verden og definerer dette basert på FNs definisjon på bærekraftig utvikling – en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine behov. For oss er bærekraft helt essensielt i vår visjon om å bli et sagnomsust selskap som de ansatte digger å jobbe for og som kundene ønsker å jobbe med.

Det er 3 grunnpilarer i SYSCOs bærekraftstrategi:

 1. Vi bidrar til et bedre miljø

   

  1. Redusere karbonavtrykk. Vi styrer vår miljøpåvirkning. Vårt veikart for ESG (EnvironmentalSocial, and Governance) støtter målet vårt om å bli karbonnøytrale innen 2023.

  2. Støtte kundene våre i å nå sine bærekraftsmål ved å tilby digitale teknologier som støtter reduserte utslipp.

  3. Superdyktige tech-folk som bidrar til miljøvennlige løsninger, ansvarlig forbruk og produksjon hos våre kunder. Cegals misjon er å skape digitale suksesshistorier i bærekraftige bransjer. Dette er grunnen til at vi har spesialisert oss på energibransjen, og vi har satt oss spesifikke mål om å knytte våre kundeprosjekter til FNs bærekraftsmål.

  Vi er fast bestemt på å kontinuerlig bidra til å ta vare på planeten vår. Vi arbeider i tråd med den internasjonale standarden spesifisert i NS-EN ISO-14001:2015 Miljøstyringssystem og vi har ISO 14001 IQNET-sertifikatet. 

   

 2. Vi tar sosialt ansvar

Vi ønsker at våre ansatte skal ha meningsfylt arbeid – og vi skal minst ha en «gåsehud-hjertesak» hvert år der vi jobber frivillig for likhet, fred og rettferdighet. Siden 2019 har vårt største og viktigste initiativ vært samarbeidet med Kripos for å forebygge overgrep mot barn og unge på nett.

Vi er et teknologiselskap, og ved hjelp av gode hoder og ny teknologi, bidrar vi til å lage smarte løsninger for å forebygge nettovergrep. I samarbeid med KRIPOS har vi satt ned en gruppe frivillige for å finne hvordan vi kan minimere dette store problemet – med tverrfagligkompetanse og nye teknologiske løsninger.

I vårt arbeid med å ta sosialt ansvar har vi også støttet organisasjonen Humans for Humans. Dette er en organisasjon som jobber med å hjelpe ofra for menneskehandel. Menneskehandel er et alvorlig problem i Norge og verden. I Norge oppdages det opptil 300 ofre for menneskehandel hvert år.

Cegal har hjulpet til med å lage en avlyttingssikker, webbasert kommunikasjonsplattform som gjør det tryggere for ofre for menneskehandel å kontakte hjelpere. I tillegg er det enklere for frivillige som jobber mot menneskehandel å samarbeide og dele informasjon

Les om vårt engasjement som lar våre teknologiske superhelter jobbe pro bono i kampen mot denne formen for moderne slaveri >

Vårt mål er å bygge et legendarisk selskap for energiindustrien som våre ansatte digger å jobbe for, og som kundene våre elsker å jobbe med. Det får vi aldri til uten mangfold – både i kjønn, alder, etnisitet, bakgrunn og kompetanse. Likt lønn for likt arbeid og lik erfaring, samt like muligheter uavhengig av etnisitet, legning, livssyn og funksjonsevne er viktig for oss.

I Cegal har vi allerede ansatte fra over 20 forskjellige land, og vi jobber systematisk med mål om å øke kvinneandelen. Et mål vi deler med ODA-nettverk, Nordens ledende nettverk for kvinner i Tech. SYSCO er ODA Platinum partner. ​

SYSCO ble i 2021 kåret til det beste mellomstore, norske selskapet i forhold til likestilling og mangfold. Les mer her >

Vår CEO Dagfinn Ringås vant prisen ODA Awards Man under ODA Awards 2021. Les hva Budstikka skrev om Dagfinn sine tanker om mangfold, og om å vinne ODA Awards Man 2021>

 

 1. Vi er en ansvarlig aktør

Det å være en ansvarlig aktør handler også om ansvarlighet utover oss selv. Vi må ta ansvar utover oss selv for å bidra til den globale bærekraftsagendaen. Dette gjør vi gjennom å stille krav til våre leverandører og partnere som gir forventninger til interessenter i verdikjeden. Samtidig søker vi å jobbe i partnerskap med andre og samarbeide i leverandørkjeden for å oppnå bærekraftig utvikling​.

​Vi er et åpent og transparent selskap som har strenge og tydelige rutiner for antikorrupsjon og et massivt fokus på IT-sikkerhet i alt vi gjør med tilhørende rutiner og prosedyrer.

Vi vil sørge for en ansvarlig verdikjede, hvor ansatte blir håndtert respektfullt. Vi stiller krav til våre leverandører og partnere (Code of Conduct) som gir klare forventninger til interessenter i verdikjeden. Dette er områder hvor vi stadig tar nye skritt og som vi kontinuerlig vil jobber med å oppfylle og forbedre. ​

Teknologibransjen er del av en verdikjede hvor mange ikke-fornybare ressurser blir brukt og kastet. Dette må endres og vi må ta vår del av ansvaret – og vi søker stadig å teste ut nye konsepter rundt sirkulær økonomi både alene og i partnerskap. ​

​Samtidig søker vi ny kunnskap om endringer og potensielle endringer i politikk og reguleringer, for å på den måten stadig være oppdatert for å best mulig hjelpe våre kunder til å drive bærekraftig og levere bærekraftige løsninger. Et annet element i dette er hvordan vår organisasjon jobber døgnet rundt med sikkerhet i høysetet for å ivareta IT-sikkerheten vår og til våre kunder.

Les mer om Cegal sin bærekraftstrategi >

Relaterte ord
 • CSR
 • ESG
 • Bærekraft
 • Bærekraftstrategi
 • Mangfold
 • Meningsfylt arbeid
Lurer du på noe rundt dette?