<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
 • Cloud operations
 • Programvare
 • Konsultenttjenester

Fornybar energi

Et nestegenerasjons teknologiselskap som gjør en bærekraftig framtid mulig.

Et globalt teknologiselskap som spesialiserer seg innen fornybar energi.

Nøkkelen til suksess
Fornybar energi er ganske enkelt energikilder vi ikke går tom for – som f.eks. solenergi, vann- og vindkraft. Denne type ressurser er langt mer bærekraftige enn fossile energikilder som olje, gass og kull.

Moderne, skybasert teknologi som forenkler komplekse IT-løsninger er nøkkelen til suksess. Cegal har lang erfaring med digitalisering og modernisering med kunder i alle deler av energiindustrien.

Med de krav og tidsfrister som blir kortere, så må en saksbehandler/operatør håndtere mer data på kortere tid, og en del av dagens rutiner blir for manuelle.

Cegal sitter på god kompetanse på fornybar energi og vi har mange konsulenter som har jobbet med komplekse problemstillinger og har forenklet og effektivisert hverdagen til våre kunder. 

Vi løser dine behov og utfordringer
Vi er gode til å sette oss inn og forstå kundens utfordringer og behov.  Vi har blant annet effektivisert innmeldingen av nye kunder ved å bruke kredittvurdering.

Ved å automatisere kredittvurdering og overvåkning av bedriftskunder har vi redusert den økonomiske risikoen for selskapet, pluss effektivisert hverdagen for saksbehandler.

Vi har inngående kunnskap om:

 • Innhenting av Matrikkeldata
 • MAFI
 • Oppbygging av tariffer for strømleverandører, netteier og strømprodusenter
 • Tidsoppløsning på måleverdier
 • Innsamling av måleverdier
 • Elhub
 • Teknisk infrastruktur
 • SCADA
 • EDI-server
 • Kredittvurdering

Matrikkeldata

Vi har stor kompetanse innen innhenting av matrikkeldata fra kartverket. Her blir det passet på at de riktige systemene får de riktige opplysninger ved endringer. Kall det gjerne «vasking» av data for å oppnå/ sikre bedre datakvalitet på data om eiendomsinfo.

Statens kartverk er master for eiendomsinformasjon. For å dekke og ha oppdaterte matrikkeldata til enhver tid i alle applikasjoner og systemer som benytter disse data. Her har vi ferdige integrasjoner som enkelt kan tas i bruk. Ta kontakt med oss for et godt tilbud.

Bilde_fornybar-energi_536x438

MAFI

MAFI står for Måling, Avregning, Fakturering og Innkreving. Dette er et begrep som brukes i forbindelse med nettselskapenes avregning av nettleie og strømforbruk.

Våre konsulenter har god innblikk i alle leddene i MAFI-kjeden og har jobbet mye med bl.a:

 • Målerinnsamling - Forenkle prosessen rundt overvåkning av måleverdier som mangler
 • Avregning av forbruk- Effektivisering rundt overvåkning av større kundemasser
 • Fakturering av forbruk - Effektivisere prosessen fra en faktura blir skapt til den blir sendt ut til sluttbruker
 • Innbetaling av faktura - Overvåkning og effektivisering av filer med innbetalinger
 • Innkreving av faktura - Forenkle prosesser rundt ubetalte fakturaer.
Bilde_fornybar-energi_MAFI_536x438

Tariffer

Vi har konsulenter som er gode på og har kompetanse på å oppbygging av tariffer for strømleverandør, netteier og strømprodusenter.

Noen tariffer som er laget er f.eks netteier: 

 • Effekt tariff - Dette er en tariff type som netteiere bruker mot de fleste sluttbrukere i dag.
 • Maks tariff - En tariffberegning som brukes mot sluttbrukere med stort forbruk.
 • Plusskunder - Dette er f.eks sluttbruker med solcellepanel. Og de leverer strøm ut til nettet når de produserer mer enn de forbruker.
Bilde_fornybar-energi_TariffI_536x438

Effektiv prosess ved innsamling av måleverdi

I Cegal har vi erfaring og kompetanse på innsamling av måleverdi, og vi jobber med prosessflyten i Valider, Kamstrup/EMS10 med flere.

For behandling av innsamlede måleverdier benytter vi MDMS/MDM-systemer.

Våre kjerneområder og moduler vi har jobbet med er bl.a dette:

 • Validering , Estimer og Endring (VEE)
 • Import/eksport
 • Balanse avregning
 • Kalkulasjon
 • Automatisere oppsett av nye målepunkt og målkomponenter
 • Shipmentfiler for målekomponenter. (Filer for masseregistering av nye målekomponenter)

Vi har også god kunnskap med undermålere/submetering, som f.eks. 
 • vannmålere
 • energimåler
Her har vi jobbet med summasjon av disse målere, som skal gå i 0 mot hovedmåler.
Bilde_fornybar-energi_innsamling_536x438

Elhub - det sentrale IT-system for kraftmarkedet

Elhub er ett av de sentrale IT-system for kraftmarkedet i Norge og er kraftbransjens felles datahub. Alle dataene fra de forskjellige strømmålerne i hele landet samles i et felles system. Elhub skal gjøre det lettere for kundene, nettselskapene og kraftleverandørene å rapportere forbruk og avdekke problemer i strømnettet.  

I Cegal har vi har konsulenter som har god kompetanse på Elhub. Vi har vært med å utvikle Elhub fra oppstarten, og er nå også med i forvaltning og videreutvikling. Fra høsten 2020 har Cegal og Basefarm hovedansvaret for å drifte, overvåke og sikre IT-tjenesten Elhub. 

Les artikkelen: Cegal i nøkkelrolle når Elhub flytter hjem >


 I løpet av disse årene har vi tilegnet oss kunnskap innen følgende aktører og roller:

 •  Netteier
  • Måleinnsamler
  • Måleverdiansvarlig
  • Netteier
  • Balanseansvarlig
  • Kraftleverandør for nett-tap
 • Leverandørplikt
 • Strømleverandør
 • Tredjepart

I tillegg har vi kunnskap om lovverk og prosessene rundt måleverdi til og fra Elhub. De prosessene vi har jobbet mye med er følgende:

 • Sende inn måleverdier
 • Motta måleverdier
 • Balanseoppgjør
 • Avviksoppgjør
  • APAM(Pofilavleste målepunkt)
  • ATAM(Timesavleste målepunkt)

Når det gjelder Elhub sine markedsprosesser så har vi god kontroll på alle meldingstyper samt lovverket rundt disse prosessene. Dette gjelder for alle aktører roller knyttet til Elhub.

Meldingsutveklsing for måleverdier
Selv om Elhub har den største mengden av meldinger, er det fortsatt en del meldinger som må gå på gammelt format til andre aktører. Som for eksempel deler av produksjonsplanlegging som sendes til Statnett.

For å ha kontroll på slike meldinger brukes EDI-server. Her har vi effektivisert bruken med å ha full kontroll på overvåkning av trafikk, samt automatisere fil-flytting ved bruk av alarmer.

Vi følger med i bransjen og får med oss når nye formater erstatter de gamle.

 

Bilde_fornybar-energi_531x461
Drift i sanntid for nettområder og produksjon med SCADA

SCADA står for «Supervisory Control And Data Acquisition», og er et system med programvare- og maskinvareelementer.

Dette systemet som for mange bedrifter er helt avgjørende, da det bidrar til å opprettholde effektivitet, behandle data for smartere beslutninger og kommunisere systemproblemer for å bidra til å redusere nedetid.

Når det gjelder drift i sanntid for nettområder og produksjon, har vi stor kompetanse innen SCADA.

Her jobber vi med  å automatisere/ effektivisere prosesser  for kundene våre. Noe av det vi har bidratt med er følgende:

 • Automatisk utsending av SMS til sluttbruker ved strømutfall.

 • Automatisk sende SMS til berørte kunder ved planlagt strømutfall 
 • Effektivisere bruken av data SCADA samler inn

 • Stor kompetanse på lovverket som berører IKT-infratrukturen for SCADA

Konsulentene våre har jobbet mye med å effektivisere sikkerhetskort i SCADA- modulen. Da kan netteier/produksjonsselskaper lettere holde oversikt over hvilke montører som har rettmessig tilgang til anleggene. Denne løsningen kommunisere med sikkerhetskort.no

Bilde_fornybar-energi_integrasjoner_531x461
Integrasjoner mellom systemer

Integrasjoner mellom systemer 
En av våre styrker er integrasjoner mellom ulike systemer og formater. Vi ser en stor effekt og gevinst for våre kunder ved å automatisere dataflyten mellom systemer. 

Cegal har stor kompetanse med å bruke SOAP API, restAPI,, JSON, filer for å nevne noen formater vi har brukt for å få en effektiv integrasjonsflyt. 

Central Integration Platform(CIP) er en slik løsning som hjelper dere som kunde med å tilpasse integrasjoner mellom fagsystemer og tjenester. Løsningen er utviklet på bakgrunn av at mange bedrifter har stadig flere systemer som må kommunisere med hverandre.

CIP gjør at kunden kan koble seg rett på løsningen uten å installere noen ny software også kalt SaaS – løsning. 

Av kritiske transaksjoner som kunden har, kan det legges på en overvåkning med varsling etter kundens behov. CIP har de komplekse koblingene mot tredjepart og har 24/overvåkning av løsningen.  Hovedmålet med løsningen er rett og slett en enklere og mer effektiv hverdag for våre kunder. Mange bedrifter, også utenfor energibransjen, benytter seg av den.

Les mer om Central Integration Platform her >

 

Netteier

Vi har konsulenter som har jobbet mye med netteier relaterte oppgaver, som kan resultere i meldinger til Elhub eller indirekte berøre MAFI-prosessen.

Her er noen av prosessene og infrastruktur konsulentene har jobbet mye med :

 • Måler
  • Forbruksmålere
  • Plusskunder
  • Trafo målere
  • Høyspent målere
  • Antenner
 • Nettområder
  • Trafo
  • Utveklingspunkt
  • Kommunikasjon og arkitektur.
  • SendGrid

For at nettselskaper skal ha en effektiv hverdag, er det viktig å ha en automatisert håndtering av arbeidsordre. 

 • Montasje av ny måler og eventuelle strøm- og spenningstrafoer
 • Målerbytte og eventuelle bytter av strøm- og spenningstrafoer
 • Nedtak av måler og eventuelle strøm- og spenningstrafoer
 • Stenging av målepunkt
 • Bildebehandling - Bilder som blir tatt under arbeidet, og knyttet til arbeidsordrene som er utført. De blir knyttet til ett målepunkt og lagret på en server.
 • Installere/vedlikehold av linjekomponenter
text-image-repeater-placeholder

Suksesshistorier

Konsulent Suksesshistorier oracle
Cegal i nøkkelrolle når Elhub flytter hjem

Relaterte produkter

Energy Solutions: Cegal Multi Channel Invoicing

Cegal Multi Channel Invoicing. En multikanal-plattform for distribusjon av fakturaer og dokumenter.

arrow
Energy Solutions: Central Integration Platform

Cegal Central Integration Platform er en fleksibel løsning, utviklet for å tilpasse integrasjoner mellom fagsystemer og tjenester.

arrow
Konsulenter: Integrasjon

Cegal har et av Norges sterkeste – og internasjonalt anerkjente – fagmiljøer på dataintegrasjon. Skal du få nytte av dataene dine, må du få tak i dem.

arrow

Ønsker du en uforpliktende prat med oss om fornybar energi? Vi er klare for å hjelpe deg.

Relaterte artikler

Bærekraft
Slik jobber Cegal med bærekraft
arrow
Bærekraft
Cegal tildelt bærekraftspris
arrow
Energi
Statnett setter fart på det grønne skiftet
arrow
Suksesshistorier Nyheter
Elhub: Et internasjonalt kraftprosjekt
arrow
Skytjenester blogg Nyheter
Sysco + Cegal = den perfekte matchen
arrow