<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Fornybar energi

Hva er fornybar energi? 

Fornybar energi er ganske enkelt energikilder vi ikke går tom for – for eksempel solenergi, vann- og vindkraft. I Norge dominerer kraft fra vannkraftverk, mens vindkraft har et stort potensial. Slike ressurser er langt mer bærekraftige enn fossile energikilder som olje, gass og kull.  

Fornybar energi har ingen eller svært lave klimagassutslipp, og økt bruk av fornybare kilder er derfor nødvendig om verden skal nå sine klimamål. Det er bred enighet om at det vil bli viktig å satse på fornybare energikilder i fremtiden. I 2020 skal 20 prosent av energibruken i EU være fornybar, og det er satt individuelle mål for hvor stor andelen skal være i hvert enkelt av EU-landene. Direktivet gjelder også for EØS, og dermed Norge. 

Les mer om fornybar kraft på Energi Norge sine hjemmesider > 

Cegal og fornybar energi

Som leverandør inn mot energibransjen jobber Cegal tett med en rekke kunder som har høyt fokus på fornybar energi. I tillegg er vi opptatt av å spare miljøet ved å bruke fornybar energi selv.   

Les mer om: Våre tjenester for Energisektoren her > 

Relaterte ord
Ønsker du en prat med oss rundt fornybar energi?