<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Kraftprodusent

Hva er en kraftprodusent? 

 
En kraftprodusent er en eier av kraftverk og driver med produksjon av elektrisk energi. Totalt er det ca 175 kraftprodusenter i Norge. Statkraft er den største, med nesten halvparten av den samlede produksjonen. De aller fleste av de øvrige er også offentlig eid, men det er også noen større private produsenter, som først og fremst er etablert for å skaffe energi til egen industri – for eksempel Norsk Hydro og Elkem.  

Begrepene «kraftselskap» og «kraftprodusent» må ikke forveksles med «kraftleverandør». Kraftleverandøren er det selskapet som du som forbruker kjøper kraft hos, men dette selskapet behøver ikke å ha egen produksjon av elektrisitet. 

Cegal og kraftprodusentene

Cegal er ingen kraftprodusent, men vi er den mest spesialiserte leverandør av teknologi til energisektoren. Med stor kunnskap og lang erfaring med bransjens verdikjede og mulighetene som ligger i å ta i bruk ny teknologi, bidrar vi til å øke gevinsten av digitalisering for selskaper og organisasjoner over hele verden, både innenfor produksjon, transport og salg av energi.  

Les mer om våre tjenester for Energisektoren her > 

Lurer du på noe rundt Kraftprodusent?