<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
 • Cloud operations
 • Programvare
 • Konsultenttjenester

Data og Analytics

Få kontroll på data- og informasjonsflyt.

Utnytt data på en smart måte

Tjenester for datadrevet beslutningsstøtte

Morgendagens virksomheter er de som klarer å utnytte sine data på en smart måte. Cegal er ledende innen utnyttelse av data og bistår deg og din bedrift med dette på en optimal måte. Som en ende-til-ende-leverandør og med et faglig sterkt og fremoverlent team, er vi klare for å hjelpe din virksomhet med alle deler av prosessen - fra rådgivning, arkitektur, utvikling og forvaltning.

 • Datastyring og informasjonsledelse 
  Få kontroll på data- og informasjonsflyt. Hvem kan gjøre hva, når, hvor og hvordan, og få definert prinsippene som gjør at informasjon er tilgjengelig for rett person, til rett tid.

 • Dataplattform
  Skalerbare og fremtidssikre dataplattformer som sammenstiller, prosesserer, lagrer og utnytter data for videre analytisk behandling og innsikt - både onprem, i skyen og i hybridløsninger. Rådgivning i valg av arkitektur og teknologi.

 • Big Data
  Sensordata, tekstfiler, og data som er mer eller mindre ustrukturert gir stor verdi.

 • Data Science
  Ved hjelp av ulike avanserte analyseteknikker og -metoder utvikles tjenester for datadrevne beslutningsstøtte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til AI, machine learning, discovery workshops, avansert analyse, bilde gjenkjenning, tidsserie- og prediktiv analyse, samt arbeid med datakvalitet og -vasking.
 • Datavisualisering
  Sammenstilling og fremstilling av data i rapporter og dashboard, for videre analyse, innsikt og kommunikasjon. Se Power BI og Oracle Analytics.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

I Cegal har vi et mangfold av konsulenter som er eksperter innenfor blant annet BI, rapportering, data management og avansert analyse. Med mål om å bli et ledende teknologiselskap, står vi klare for å hjelpe din virksomhet.

 

Dataplattform

I mange tilfeller er et datavarehus en viktig del av en dataplattform. Et datavarehus er et sentralt datalager som samler all relevant data som virksomheten trenger, ofte fra flere ulike kildesystemer. Datavarehuset sammenstiller data slik at de egner seg for innsikt og videre analytisk behandling. Noen viktige oppgaver for datavarehuset er blant annet å sikre høy datakvalitet og historikk.

Mer teknisk forklart er et datavarehus en kopi av transaksjonsdata spesielt strukturert for spørring og rapportering. Dataintegrasjon inn til datavarehuset kalles ETL-prosess. ETL står for Ekstrahering av dataene ut fra kildene, Transformere dataene slik at de egner seg for analyseformål og Lasting av dataene inn i datavarehuset.

I transformasjonene utføres typisk datakvalitetskontroller, historisering, standardisering og konsolidering. Et datavarehus inkluderer også ofte en form for lagringsmekanisme, gjerne i form av en Datalake hvor lagring og akkumulering av store datamengder finner sted, eller i form av en API som samler og prosesserer data fortløpende.

Det finnes flere ulike typer datavarehus. Vi i Cegal bistå deg med rådgivning og anbefaling på alle områder innenfor datavarehus.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

Vi bistår deg med rådgivning, oppsett og utvikling av dataplattform. Ta kontakt for en uforpliktende prat og få vite mer om hva vi kan bistå deg og din virksomhet med.

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) er et fagområde innen informasjonsteknologi som handler om å samle inn og strukturere forretningsinformasjon til bruk for rapportering, analyse og beslutningsstøtte.

En Business Intelligence -løsning består ofte av programvare for å hente ut data fra kildesystemer, transformere dataene i henhold til forretningens definisjoner og laste de transformerte dataene inn i en database.

Denne type databaser kalles ofte et datavarehus. På toppen av datavarehusdatabasen bruker man programvare for å modellere og visualisere dataene.

Business Intelligence  brukes for å gi bedre virksomhetsstyring og et bedre grunnlag for Microsoft og Oracle er blant de største leverandørene av Business Intelligence-løsninger med blant annet Microsoft Power BI og Oracle Business Intelligence.

Våre konsulenter jobber med utvikling av analytiske modeller og datavisualiseringer i Power BI og Oracle Business Intelligence.

Vi tilrettelegger for at kundene våre enkelt kan analysere virksomheten sin og gir dermed kundene våre muligheten til å ta bedre og mer informative beslutninger basert på fakta. Målet for mange kunder i dag er å bli mer datadrevne.

For å klare dette må data samles inn, struktureres og lagres på riktige plattformer, enten tradisjonelle strukturerte relasjonelle datavarehus eller stordataløsninger.

Hele arkitekturen for å bli en datadrevet organisasjon kan plasseres i sky og våre konsulenter har bred erfaring med både å bygge og flytte løsninger fra on-premise til cloud.


Cegal og Business Intelligence:
I Cegal har vi mer end 50 konsulenter som jobber daglig med denne type leveranser og prosjekter hos mange store og små norske kunder. Vi har erfaring fra en rekke bransjer og vi jobber i hovedsak med teknologier fra Microsoft og Oracle.


Les utdrag fra artikkelen: Regnskap Norge sitt magasin, Regnskap og Økonomi, har intervjuet SYSCO om Business Intelligence og kunstig intelligens. >


Les om hvordan SYSCO hjelper NRK: NRK var først i Norden med Oracle BI i skyen >
Les om: Våre superdyktige konsulenter >

Datavitenskap

Data er ryggraden i alle digitale sider av alle selskap. Data i seg selv er imidlertid ubrukelig. Kun bedrifter som vet hvordan de bruker dem godt, kan forvandle virksomheten og bli virkelig datadrevne. I avdelingen vår hjelper vi kundene med å utnytte kraften i dataene de har til å fremtidssikre bedriftene sine.

 

Dataløsningene våre inneholder, men er ikke begrenset til:

Datavitenskap er vitenskap som øker kundeforståelse og bidrar til bedre innsikt i hvor virksomheten befinner seg og hva situasjonen er i markedet.

 

 1. Oppdagelses-workshops – identifiser forretningsbehovene og mulighetene dine og utvikle et gjennomførbart AI-brukstilfelle.

 2. Utførelse av dybdeanalyse – bruk avansert analyse og ML for optimalisering og forretningsautomatisering, så vel som bedre beslutningstaking. Vi kombinerer kraften fra maskinlæring og prediktiv analyse for å tilby bedrifter banebrytende prediktiv prognostisering. De mest populære maskinlæringsprogrammene inkluderer anbefalingsmotorer, oppdager avvik og kjenner igjen bilder.

 3. Gjør innsikt om til handling – kommuniser, visualiser og rapporter for bedre forretningsytelser. Tjenestene våre kommer i ulike formater: dashbord og rapporter, tilpasset ML-drevet app for selvbetjent bruk eller ML-modell direkte integrert i et annet program.

Avansert analyse (AI/ML) som en tjeneste for bedrifter

Teamet vårt utvikler tjenester ved hjelp av et bredt spekter av datavitenskapelige teknikker og metoder for bedre datadrevet beslutningsstøtte. Løsningene våre utarbeides i nært samarbeid med kundene våre og skreddersys til behovene for kundens virksomhet. Hver løsning er bygget som en kontinuerlig tjeneste som utvikler seg over tid for å tilpasses behovene og de nye kravene kundene har.

 

Eksempel i energisektoren

Smart planlegging av vedlikeholdsarbeid på produksjonsanlegg eller nettverksinfrastruktur er et viktig bruksområde for ML. Vedlikeholds- og serviceoppgaver har ofte blitt gjort med jevne mellomrom eller ved spesielle hendelser..

Innsamling og analyse av sanntidsdata (sensorer) fra produksjonsanlegg eller fra distribusjonssystemoperatører (DSO) gjør det mulig å sikre kvalitet og etablere vedlikeholdsplaner som er tilpasset behovene. For eksempel kan det bidra til å fastsette optimaliserte vedlikeholdsdatoer og forberede teknikerne bedre på vedlikeholdsarbeidet.

Maskinlæringsalgoritmer med en global tilnærming har vist seg å forbedre prognosene utarbeidet med naive metoder.


Brukstilfeller i elektrisitetsdomenet:

 • Produksjon: overvåking av turbinvibrasjoner for å forutse produksjonsavstengninger
 • Overføring: bedre forståelse av årsakene til store svingninger på nettet
 • Distribusjon: utarbeide en modell for feilkobling til kabler som støtte til utskiftingbeslutning
NextGen Data Management
Finn ut hvordan Cegals eksperter innen energidomenet leverer løsninger for data- og informasjonstyring som en tjeneste til en hvilken som helst datalokasjon.

Cegal leverer en komplett portefølje av dataforvaltningstjenester med en unik kombinasjon av teknologi og domeneekspertise for å optimalisere dataflyten i ditt petrotekniske miljø on prem, i skyeneller som en kombinasjon. Ved å introdusere en moderne og automatisert arbeidsflyt for dataforvaltning, vil geovitenskaps- og dataansvarlige få tilgang til data på en praktisk og effektiv måte.

Vi har en erfaren og dedikert gruppe geoforskere og databehandlere med domenekunnskap om E&P – og energibransjen som helhet.

Cegal sørger for at du ikke trenger å bekymre deg for tilstanden til data og informasjon. Vi leverer effektive tjenester av høy kvalitet for å sikre et fullt optimalisert og administrert miljø til en forutsigbar pris.

Eksperter på energidomenet

Ved anskaffelse av selskaper som er domeneeksperter, slik som Blueback, Envision og Avito, fikk CegalSysco erfarne og kunnskapsrike spesialister som kan tilføre din energiorganisasjon en merverdi.

 

NextGen Data Management

Vi introduserer et abonnementstilbud for å bruke vårt fremragende senter til dataforvaltning som en tjeneste-modellen, der vårt flerfaglige team driver tjenester og prosesser i henhold til kundens prioriteringer.

 

Vår kompetanse og funksjonalitet

Digitalisering er basert på forretningsbehovene dine, noe som betyr at det er avgjørende å identifisere dine spesifikke utfordringer og forstå hvordan du løser dem med kraftige IT-løsninger. Det er der energikonsulentene våre kommer til sin rett. Våre domeneeksperter er spesialister på å få de riktige prosessene på plass, i tillegg til at de har en fremragende forståelse av IT-systemer.


Forretningskonsulentene våre har lang erfaring fra internasjonale oppdrag og bruker den til å optimalisere, strømlinjeforme og digitalisere forretningskritiske prosesser. Vi kan også hjelpe deg å automatisere manuelle prosesser, for eksempel ved å implementere robotisk prosessautomatisering (RPA) og chatroboter.


Vi har vist vår ekspertise innen:

 • Klassisk Data Management
 • NextGen Data Management Services
 • Automatisering og friksjonsløse arbeidsflyter
 • Innovasjon og digitalisering

Vi har inngående innsikt i:

 • Retningslinjer for dataforvaltning og Data Management-strategiplan
  Styring – DataOps og DevOps
 • Nextgen hybride tjenestemodell for dataforvaltning
La ekspertene gjøre det de kan best

Våre energidomenekonsulenter er eksperter på olje- og gass- og strømbransjen.


EnergyX er vårt beste team på olje og gass, og består av svært ettertraktede og anerkjente forretningskonsulenter, prosjektledere og systemkonsulenter med inngående kunnskap om forretningsprosesser for olje og gass. De har i gjennomsnitt 15 års internasjonal erfaring med Energy Components (EC), utvikling, implementering og styring av markedsledende industrielle løsninger for de største energiselskapene i verden.

Våre eksperter har også en svært lang og imponerende erfaring fra strømbransjen både i Norge og ellers i Norden.
I tillegg til å levere programvareløsninger tilbyr vi også en rekke andre tjenester.

Vi introduserer et abonnementstilbud for å bruke vårt fremragende senter til dataforvaltning som en tjeneste-modellen, der vårt flerfaglige team driver handlinger og prosesser i henhold til kundens prioriteringer, for eksempel:

 • Håndtere dataforespørsler, opprette og tilgjengeliggjøre relevante oversiktsrapporter/-kart
 • Vedlikeholde, laste og kvalitetskontrollere brønndata, seismiske volumer og relaterte data som hastighet og tolkning til Petrel
 • Prosjektdataforvaltning (Petrel)
 • Laste ned seismiske og relaterte data fra National Data Repository (NDR)
 • Importere/eksportere seismiske data og tolkningsdata
 • Oppfølgingsrapportering av seismiske data til NDR
 •  Styre datarom
 • Styring av dataforvaltningsprosjekter og forretningsprosesser
 •  Datastyring
 • Implementere og vedlikeholde arbeidsprosessene for dataforvaltning
 • Representere kunden overfor eksterne kunder eller partnere etter behov
 • Klargjøre prosjektdata for interne og eksterne kunder

Slik kan konsulentene våre hjelpe

Rapportering

Samle inn, visualisere og bruke dataene dine til å ta smartere forretningsavgjørelser raskere.

 • Fullt integrerte Power BI-datasett
 • Hurtigvalg for rapporter og dashbord
 • Trekke verdi ut fra data raskt
Skymigrering

Flytt dataene og programmene dine til skyen for å låse opp skalerbar databehandlingskraft på forespørsel.

 • Oracle Cloud-eksperter
 • Azure-tilkobling
 • Gir deg det beste fra begge verdener
Lisensrådgivning

Som ekspert på lisensiering, er Cegal din ideelle partner på tvers av en rekke løsninger.

 • Oracle, Microsoft og Google
 • Hybride skyløsninger
 • Azure- og Oracle Cloud-tilkobling
HCM Control

HCM Control er et produkt bygget på den nyeste teknologien på Microsoft Azure-plattformen, som gir deg kontroll over alle verdiene for alle operasjoner på tvers av organisasjonen.

 • Forenkling av datainnsamling
 • Alle nøkkeldata på ett sted
 • Visualiser hele verdikjeden for hydrokarboner

Ønsker du et uforpliktende prat om Data og Analytics? Vi er klare for å hjelpe deg.

Relaterte produkter

Energy Solutions: EnergyX Control

EnergyX Control gir full kontroll på innsamling og validering av energidata – fra produksjon til salg.

arrow
Data Management

Oppretthold et høyt kvalitetsnivå på seismiske data med Cegals verktøy for dataforvaltning.

arrow
Energy Solutions: EnergyX Dispatch

En løsning for selskap som kjøper, selger og transporterer naturgass.

arrow

Suksesshistorier

Konsulent Digitalisering Suksesshistorier
NRK først i Norden med Oracle Business Intelligence i skyen
Konsulent Suksesshistorier
Cegal og Kafka sikrer god dataflyt hos Statnett
Energi Suksesshistorier
Cegal hjelper Wintershall Dea med å få full CONTROL på...

#Meet our Team

#MeetOurTeam – Isabel

Vi har lyst til å vise frem våre ansatte gjennom det vi har kalt #MeetOurTeam. Møt Isabel!

#MeetOurTeam – Anais

Vi har lyst til å vise frem våre ansatte gjennom det vi har kalt #MeetOurTeam. Møt Anais!

#MeetOurTeam - Ravali

Vi har lyst til å vise frem våre ansatte gjennom det vi har kalt #MeetOurTeam. Møt Ravali!

Relaterte artikler

Nyheter
Business Intelligence: Fra sprikende tall til felles sannhet
arrow
microsoft oracle Nyheter
Kobler sammen Microsoft og Oracle og sparer kundene for...
arrow
Suksesshistorier oracle
Business Intelligence og datavarehus gir Viken verdifull innsikt
arrow