<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
 • Cloud operations
 • Programvare
 • Konsultenttjenester

Blueback Rock Physics

Strømlinjeformet og integrert bergartsfysikk.

Blueback-pakke for Rock Physics

Plugin-arbeidsflyter for å optimalisere verdien av seismiske data.

Bygger bro mellom geologi og geofysikk

Blueback Rock Physics inneholder en rekke verktøy geofysikere og geologer kan bruke til å gjennomføre en rekke arbeidsflyter basert på bergartsfysikk for å optimalisere verdien av seismiske data.

Med verktøyet kan du lage fysikkmodeller for bergartene, kjøre væskesubstitusjon og skape syntetiske data. Den har også et sett med 4D-verktøy designet for å hjelpe tolker med å kvantifisere endringer i reservoaret knyttet til hydrokarbonproduksjon. Derfor er det et viktig instrument for å redusere prøveboringsrisiko og usikkerhet samt for å forbedre reservoarforståelsen.

Blueback Rock Physics er integrert med Blueback Rocks QI og Blueback Investigator, med mulighet til å bruke Python-skript for avansert modellering.

Blueback Rock Physics_Main

Blueback Rock Physics’ nøkkelfunksjoner

Arbeidsflyter med kvantitative tolkninger

Blueback Rock Physics-pakken bruker effektiv kvantitativ tolkning for å maksimere forståelsen av tilgjengelige reservoardata.

 • Petrel-arbeidsflyt aktivert
 • Bedre kvalitetskontroll
 • Dynamiske virtuelle resultater
Fremtidsrettet modellering
Bruk dette verktøyet fra Blueback Rock Physics-pakken for å bestemme reservoargeometrien og korrelere syntetiske data med seismiske.

 • Analyser væskesubstitusjon og impedanser
 • Sammenlign syntetiske spor med seismiske data
 • Omfattende og interaktivt verktøy
Validering av egenskapsmodeller

Blueback Rock Physics improves the validation of reservoir property models through creation of synthetics and comparison to seismic data.

 • Rocks Physics modeller
 • Syntetiske data i 2D eller 3D
 • Genererer mer pålitelige resultater

Egenskapsprediksjon

Verktøyet for egenskapsprediksjon hjelper deg med å optimalisere funn av sannsynlige lokasjoner for hydrokarboner og reservoarintervaller.

 • Basert på bayesisk teori og klassifisering
 • Kan brukes for brønner, seismikk, rutenettmodeller
 • Allsidig verktøy
Undersøkelse av tuningeffekt

Tuningeffektstudier gjør det mulig å undersøke og modellere virkningene på reservoarintervallet for mer nøyaktige prediksjoner av reservoarparametere.

 • Litofacieklasser
 •  Tuningkile for tynne reservoarer
 • Forstå virkningen av tuning raskt
Rock Physics 4D

Med Blueback Rock Physics 4D-verktøyet kan du fastslå reservoarets elastiske egenskaper og estimere endringer i reservoaret relatert til hydrokarbonproduksjon.

 •  Sammenlign data fra simuleringstilfeller
 •  Bransjeutprøvde databehandlingsmetoder
 • Unik arbeidsflyt for å kvantifisere reservoarendringer

Python™ is a trademark of the Python Software Foundation
Petrel * is a mark of SLB

Blueback Rock Physics_interpretation workflows

Blueback Rock Physics_forward modeling

Blueback Rock Physics_validation

Blueback Rock Physics_property prediction

Blueback Rock Physics_tuning effect

Blueback Rock Physics_4D

Ønsker du en uforpliktende prat med oss om Blueback Rock Physics? Vi er klare for å hjelpe deg.

Relatere produkter

Blueback ODiSI

En unik metode for endimensjonal stokastisk inversjon utviklet i fellesskap av BP og Cegal.

arrow
Blueback Investigator

Blueback Investigator gir kraftig dataanalyse på tvers av domener og unik visualiseringsteknologi for å forstå Petrel-dataene bedre.

arrow
Blueback Seismic Reservoir Characterization

Blueback Seismic Reservoir Characterization leverer avanserte geofysiske verktøy for reservoarkarakterisering.

arrow

#MeetOurTeam

#MeetOurTeam – Arne Kristoffer

Vi har lyst til å vise frem våre ansatte gjennom det vi har kalt #MeetOurTeam. Møt Arne Kristoffer "Stoffe"!

Relaterte artikler

Software
Streamlining 4D Operations with Cutting-Edge Tools
arrow
Software
Next-Generation Seismic Interpretation with Automation and...
arrow
Blog Software
Improving Facies Interpretation with Data Analysis and...
arrow
Software
The Building Blocks of Next-Gen Reservoir Characterization
arrow
Microsoft Software Cloud
Effective Seismic Inversion Through Microsoft Azure Cloud
arrow