<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Geovitenskap

Hva er Geovitenskap?  

Geovitenskap eller geofag er en samlebetegnelse på vitenskap og forskning knyttet til jordkloden vår, og er en del av planetologien – læren om planetene, månene og planetsystemene i atmosfæren. Vitenskapen handler om de fysiske, kjemiske og biologiske koblingene til jordens fire sfærer, nemlig biosfæren, hydrosfæren, atmosfæren og geosfæren. 

Geovitenskapene inkluderer disipliner som: 

  • Geologi 
  • Geofysikk 


Geologi
 

Ordet geologi kommer fra de greske ordene geo (jord) og logi (lære). Geologi er dermed læren om jorden – hvordan den er bygd opp og hvordan den utvikler seg.  
En geolog undersøker egenskapene til mineraler, bergarter og fossiler som utgjør jorden for å danne seg kunnskap om hvordan de er blitt til og hvordan de påvirker jorden vår.  

 

Geofysikk 

Geofysikk betegner bruken av matematikk, fysikk, programmering og modellering for å studere jordens oppbygning og prosesser.  
En geofysiker bruker metoder som seismikk, gravitasjon og magnetikk for å beskrive undergrunnen og jordens indre.  

 

Geovitenskap og petroleum 

Petroleumsgeologi er studiet av opprinnelse, forekomst, bevegelse, akkumulering og utnyttelse av hydrokarboner (olje og gass). Dette dreier seg om bruk av geologi, geofysikk og reservoarteknikk i leting og produksjon av hydrokarboner. 

 

Cegal og geovitenskap 

Cegal har lang erfaring med å utvikle bransjeledende teknologier og programvare for bruk innenfor geovitenskapelige arbeidsprosesser, spesielt innen petroleumsgeologi. Cegal sin produktportefølje spenner over fagområder som geologi, geofysikk og reservoarteknikk, samt data- og informasjonsteknologi. Dette inkluderer alt fra hjelpeverktøy til avanserte seismiske inversjonsalgoritmer som sikrer at kundene trekker ut den største verdien fra dataene sine, på den mest effektive måten. 

Basert på vår geovitenskapelige kompetanse har Cegal utviklet bransjeledende teknologier og programvare innen petroleumsgeologi. Fra kontekstualisert dataanalyse på tvers av domener gjennom Blueback Investigator til verktøy i Blueback Toolbox til avansert matematisk modellering i Blueback Rock Physics. 

Related articles

ordbok
WCAG
Cegal
arrow
ordbok
Designsystem
Cegal
arrow
ordbok
Universell utforming
Cegal
arrow