<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Geofysikk

Hva er Geofysikk?

Geofysikk er en disiplin innen geovitenskap som dreier seg om bruk av matematikk, fysikk, programmering og modellering for å studere de fysiske prosessene og egenskapene til jorden og dens omkringliggende miljø i verdensrommet. Geofysikk brukes til samfunnsbehov, som mineralressurser, redusere naturkatastrofer og miljøvern.


En geofysiker bruker metoder som seismikk, gravitasjon og magnetisme for å beskrive undergrunnen og jordens indre. Geofysiske metoder ble utviklet for utforskning av den faste jorden og havet.

Geofysikk og utforskning

Utforskningsgeofysikk er en anvendt gren av geofysikk og økonomisk geologi, som bruker distinkte metoder for å måle de fysiske egenskapene til undergrunnen og avvikene i disse områdene.


Det brukes oftest for å oppdage eller utlede tilstedeværelsen og plasseringen av økonomisk nyttige geologiske forekomster, som mineraler, fossilt brensel og andre hydrokarboner, geotermiske reservoarer og grunnvannreservoarer.

I leting kan geofysiske undersøkelsesdata brukes til å analysere mulige petroleumsreservoarer og mineralforekomster, lokalisere grunnvann, finne arkeologiske relikvier, måle tykkelsen på isbreer og jordsmonn og vurdere steder for miljøsanering.


Seismisk refleksjon og refraksjonsteknikker er de mest brukte geofysiske teknikkene i hydrokarbonutforskning. De brukes til å kartlegge undergrunnen og dens struktur for å allokere mulige hydrokarbonansamlinger. Dette gir et seismisk bilde av undergrunnen slik at geologer og geofysikere kan definere og forstå petroleumsgeologien i området.

Geofysikk og Cegal

Cegal har god domeneekspertise innen utforskningsgeofysikk og har brakt til markedet programvareapplikasjoner og teknologier som engasjerer alle elementer i den geofysiske arbeidsflyten.

Blueback Avary ble utviklet ved å bruke neste generasjons programvarearkitektur, som lar brukeren designe svært tilpasningsdyktige arbeidsflyter og optimere seismiske prosesser. Alle komponentene i arbeidsflyten er sammenkoblet, noe som muliggjør rask iterasjon og sammenligning av resultater på tvers av arbeidsflyter.

Blueback Geophysics Toolbox gir flere verktøy for å berike opplevelsen til den seismiske tolken og petroleumsgeologen, noe som gjør dem i stand til å jobbe mer effektivt.

Blueback Rocks Velocity gjør det mulig for geofysikere å raskt modellere hastighetsinformasjonen i deres seismiske data og brønner for å gi nøyaktige dybdekonverterte produkter.

Blueback Seismic Reservoir Characterization gir en avansert arbeidsflyt som samler all kjent geologisk og geofysisk informasjon for å produsere høykvalitets-estimater for et reservoar.

Blueback Rock Physics gir kundene våre et dynamisk verktøy for validering av reservoaregenskaper gjennom å lage avanserte bergartsmodeller for å maksimere forståelsen av forholdet mellom seismiske data og bergsartegenskaper.

 

Relaterte artikler

Meet our team
#MeetOurTeam – Arne Kristoffer
Cegal
arrow
Meet our team
#MeetOurTeam – Isabel
Cegal
arrow
Software > Geoscience
arrow