<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Kundeservice

Support i verdensklasse.

Support til alle kunder

Vi tilbyr første- og andrelinjestøtte til alle våre kunder. Du kan forvente høy kvalitet og god kompetanseoverføring.

Support på telefon:  +47 52 04 00 00
Support via e-post

Klikk på knappen for å registrere din henvendelse.

Selvbetjeningsportal

Få svar på de mest stilte spørsmålene.

Fjernstyrt support

Gi beskjed om du har fått en forespørsel fra kundeservice om å starte en fjernstyrt økt.

Service i verdensklasse

Vi skal levere support i verdensklasse, og tilstreber å løse flest mulig henvendelser i første linje.

Vi mener at vårt høye servicenivå er et resultat av at våre kompetente ansatte har gode relasjoner til våre kunder.

Vi skal alltid tilby et konsistent høyt nivå. Rask respons, kort behandlingstid, effektivitet og høy kompetanse kjennetegner vår kundeopplevelse.

Våre lokale eksperter har til enhver tid de nødvendige ferdigheter som det er behov for til å kunne hjelpe deg, uansett hvor du er. 

Kundeservice er ditt kontaktpunkt hos Cegal. Våre ansatte jobber i tråd med ITIL (Information Technology Infrastructure Library)-rammeverket når henvendelser behandles.