<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ISO sertifisering

Vi jobber i henhold til de strengeste standardene for helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ) for våre ansatte, kunder, entreprenører og leverandører. 

  • Internasjonale standarder spesifisert i NS-EN ISO-9001:2015 Quality Management. ISO 9001 IQNET Certificate
  • Internasjonale standarder spesifisert i NS-EN ISO-14001:2015 Environmental management system. ISO 14001 IQNET Certificate
  • ISO/IEC 27001 er et internasjonalt anerkjent rammeverk for beste praksis for informasjonssikkerhet. Cegal er kompatibel med og jobber etter kravene spesifisert i ISO/IEC 27001:2017. ISO 27001 IQNET Certificate
  • Internasjonale standarder spesifisert i NS-EN ISO-45001:2015 Occupation Health and Safety management system. ISO 45001 IQNET Certificate

 

I over 25 år har Nemko levert tredjepartssertifisering av styringssystemer i tråd med ISO-standardene.​

Sertifisering av Ledelsessystemer | Nemko

 

IQNet representerer et verdensomspennende nettverk av fremstående sertifiseringsorganer.​

Klikk her for å lese mer om IQNET