Testing av applikasjoner

Testing på riktig nivå, til rett tid og på en smart måte.