<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Azure DevOps

Hva er Azure DevOps? 

Som navnet indikerer, så favner Azure DevOps vidt. Men Azure DevOps er ikke det samme som DevOps, og Azure trenger du faktisk heller ikke å bruke. Så hva er Azure DevOps egentlig?

Kort fortalt så er det en verktøykasse fra Microsoft for å planlegge, samarbeide og levere programvare. Det kan kjøre i Azure (som en SaaS-løsning), men du kan også kjøre det på egen maskinvare.

  • Azure Boards er et verktøy for å planlegge, spore og samarbeide om team-arbeid. Både agile metodikk og mer tradisjonell prosjektstyring støttes.
  • Azure Pipelines er et CI/CD-verktøy som kan brukes med et hvilket som helst språk, en hvilket som helst plattform og en hvilken som helst sky.
  • Azure Repos lar deg lagre kode ved hjelp av Git.
  • Azure Test Plans støtter manuell og utforskende testing (som et tillegg til automatisert testing i CI/CD)
  • Azure Artifacts støtter distribuering av programvarebiblioteker

Selv om det er mange verktøy i verktøykassen så kan du gjerne bytte ut noen av dem; i stedet for å lagre koden i Azure Repos, for eksempel, så kan du lagre den i GitHub eller BitBucket.

Cegal og Azure DevOps

Vi bruker Azure DevOps bl.a. internt i sin produktutvikling og på eksterne prosjekter. DevOps handler om å forene mennesker, prosess og produkter så man kontinuerlig leverer verdi til sluttbrukere. Dette er vi i Cegal veldig opptatt av, og Azure DevOps er ett av verktøyene som hjelper oss på veien.

Les mer om hvordan Dev Ops skaper effektivisering og verdiskapning her >

Møt Ada og Olve – som er to av våre Azure DevOps konsulenter.