<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Kanban

Hva er Kanban?

Ordet Kanban er japansk og betyr «kort» eller «tegn/signal». Det ble et kjent begrep innen logistikk på 1970-tallet, da Toyota brukte det for å minimere produksjonskostnadene. 

Kanban er en metode for å håndtere komplekst utviklingsarbeid og springer ut fra den agile tradisjonen. Agile er en iterativ tilnærming til produktutvikling. Den anerkjenner usikkerheten i produktutvikling, og legger til rette for at selvorganiserende team kan svare opp endringer fortløpende. I dag har ingen virksomheter den luksusen å kunne utvikle et produkt i mange år eller måneder i en svart boks, uten feedback. Dette betyr at det er viktigere enn noensinne å få produktet eller mindre deler av det, til å svare opp forventningene i markedet med en gang det slippes.

Kanban skal hjelpe et utviklingsteam til å bygge riktige produkter, med minst mulig blockere, på kortest mulig tid. Alt dette for å få raskt feedback på det som lages. Kanban handler om å visualisere arbeidet til teamet gjennom et tavleoppsett, begrense for mange pågående oppgaver, og kontinuerlig forbedre arbeidsflyten. Kanban-team fokuserer på å redusere tiden det tar fra en brukerhistorie er utformet, til funksjonaliteten er testbar.

Hva er forskjellen på Kanban og Scrum?

Kanban og Scrum er to forskjellige strategier for implementering av et smidig utviklingsrammeverk. Kanban-metodikkene er kontinuerlige og mer flytende, mens scrum er basert på korte, strukturerte og faste sprintintervaller. Et nyetablert team starter ofte med Scrum for å ha en fast ramme rundt utviklingen. Etter hvert som teamet modnes og arbeidsform og hastighet settes, går man over til Kanban. Felles for begge strategiene, er å lage læringsløkker for raskt å samle og integrere tilbakemeldinger fra sluttbruker.

Cegal og Kanban

I Cegal bruker vi Kanban i veletablerte team som jobber med nyutvikling- eller videreutvikling av programvare, der rask feedback er essensielt for produktets retningsdreining. Når man jobber med programvareutvikling, er det viktig å ha metoder som underbygger fleksibilitet i gjennomføringen, samtidig som teamet trenger en fast ramme for oppgaveflyt og kontroll. Dette gjør at flere og flere Cegal-team har startet å bruke Kanban som arbeidsmetode.

Les om: Prosjektledelse i Cegal >

Relaterte ord
Lurer du på noe rundt Kanban?