<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kanban

Hvad er Kanban?

Ordet Kanban er japansk og betyder «kort» eller «tegn/signal». Det blev et velkendt koncept inden for logistik i 1970’erne, da Toyota brugte det til at minimere deres produktionsomkostninger.

Kanban er en metode til håndtering af komplekst udviklingsarbejde og udspringer fra den agile tradition. Agilitet er en iterativ tilgang til produktudvikling. Den agile tilgang anerkender usikkerheden i produktudvikling og bruges til at teams løbende kan reagere på ændringer og forslag fra hinanden. I dag har intet firma den luksus at kunne udvikle et produkt i mange år eller måneder i en sort boks uden feedback. Det betyder, at det er vigtigere end nogensinde før at få produktet eller mindre dele af det til at imødekomme markedets forventninger allerede fra start.

Kanban skal hjælpe udviklingsteamet med at opbygge de rigtige produkter med så få fejl som muligt og på kortest mulig tid. Kanban metoden er vigtigt ift. at få hurtig feedback på ens ideer. Kanban handler om at visualisere teamets arbejde gennem et whiteboard-layout og dermed begrænse for mange igangværende opgaver og løbende forbedre workflowet. Via et Kanban setup kan man fokusere på at reducere den tid, det tager fra en brugerhistorik er designet, indtil funktionaliteten kan testes.

Hvad er forskellen på Kanban og Scrum?

Kanban og Scrum er to forskellige strategier til implementering af en fleksibel udviklingsramme. Kanban metoden er kontinuerlig og mere flydende, mens Scrum er baseret på korte, strukturerede og faste sprintintervaller. Et nyetableret team starter ofte med at benytte sig af Scrum for at have en fast ramme omkring udviklingen. Når teamet er modent og man har besluttet sig for den rigtige arbejdsform, går man videre til Kanban metoden. Fælles for begge strategier er at dele feedback, så man hurtigt kan indsamle og integrere slutbrugerfeedbacken i produktet.

Cegal og Kanban

I Cegal bruges Kanban i mange af vores etablerede teams, der arbejder med nyudvikling eller videreudvikling af software, hvor hurtig feedback er afgørende for produktets retning. Når man arbejder med softwareudvikling, er det vigtigt at have metoder, som understøtter fleksibilitet i implementeringen samtidig med at teamet har brug for en fast ramme for opgaveflow og kontrol. Det betyder, at flere og flere Cegal-teams er begyndt at bruge Kanban som en arbejdsmetode.

Læs mere om hvordan vi arbejder med projektledelse hos Cegal >

Har du nogen spørgsmål omkring Kanban?