<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Agile

Hvad er Agile?

Alle taler om Agile og den agile tilgang, men hvad betyder det egentlig, og hvordan arbejder man mere agilt?

Ordet agile kommer fra det engelske ord agility, hvilket betyder smidigt eller bevægelig. Det handler om at arbejde smartere ved at skifte fokus i den måde, du udvikler software på. Produkter kan ikke fremstilles i et vakuum, de skal udvikles i fuld gennemsigtighed med slutbrugeren i centrum. Det handler om at være lydhør og tage imod feedback fra markedet. Medlemmerne af et team er enkeltpersoner med unikke færdigheder, der ændres efter behov, ikke udskiftelige dele, der holder en proces i gang.

At ændre ens leveringsmodel til at være mere smidig indebærer et kulturelt skift. Virksomheden skal ændre tankegang og metoder for at kunne reagere på ændringer i markedet eller i lovgivningen. I praksis betyder det, at man skal reducere afhængigheder og rigide processer, som findes omkring produktet. Samtidig skal man udvikle produktet på et korrekt teknisk fundament, som kan levere værdi hurtigt til kunden.

Cegal og Agile

Hos Cegal har vi taget den agile metode med i vores produkt- og serviceudvikling.

Traditionelt er produkter leveret gennem den klassiske vandfaldsmodel. Der er intet galt med denne måde at levere software på, men det kræver en hel del forudsigelighed, både hvad angår krav og behov. Sådan fungerer det sjældent. Flere og flere aktører samarbejder internt og eksternt på tværs af nationale grænser og sikkerhedsmure – de fleste systemer er en del af et større økosystem. Produktudvikling er ikke længere en simpel affære, og hvis du vil fremstille produkter på dette niveau, har du brug for en mere agil metode.

I betragtning af at fremtiden rammer os hurtigere end tidligere – og at behovene er mere omskiftlige, skal de fleste virksomheder i dag beslutte, hvordan de skal arbejde med deres IT-portefølje. Vi mener, at de virksomheder, der undlader at ændre kurs, hurtigt bliver udkonkurreret og forældede, så længe de ikke leverer et tidløst unikt og «vintage» produkt, som kun bliver bedre med årene.

Læs om vores services inden for Data & Integration >

Har du nogen spørgsmål omkring Agile?