<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

RPA

Hvad er RPA (Robotic Process Automation)? 

Procesautomatisering er ikke noget nyt, men når vi taler om RPA (Robotic Process Automation) eller robotiseret procesautomation på dansk, mener vi normalt procedurer eller processer, der er automatiseret ved hjælp af software eller softwarerobotter. RPA bruger software til at udføre gentagne processer eller gentagne opgaver baseret på struktureret input.

Robotisering og RPA bruges i flæng.

RPA er et godt alternativ til manuelle processer, der ikke kræver menneskelig vurdering, samtidig med at det er dyrt at bruge traditionel IT til at automatisere processerne.

Nedenstående opgaver er eksempler på arbejde, der er særligt velegnet til robotisering:

  • Når der er flere systemer med manglende integration, så opgaver udføres i flere forskellige systemer, hvilket betyder at medarbejdere bruger tid på at flytte data og informationer manuelt.
  • Høj volumen – mange opgaver.
  • Stor variation i arbejdsmængde – opgaverne er ikke ligeligt fordelt over året, man har f.eks. større sæsonudsving, som kræver overarbejde eller ekstra ansatte.
  • Tydelige forretningsregler – opgaverne har en fastlagt procedure, som medarbejderne er enige om.
  • Digitale og strukturerede data – informationen der bruges til at løse opgaverne er i eller kan konverteres til Machine Learning format og kræver ikke sprogforståelse ud over enkelte ord.
  • Regelmæssige og rutinemæssige opgaver (ingen kognitiv funktion).
  • Variationen i opgaveløsningen er forholdsvis lille – de fleste opgaver har et standardiseret udfald.
Cegal og RPA 

Cegal leverer Elivia, en digital chatbot eller digital medarbejder udviklet specifikt til elindustrien. Elivia er udviklet i samarbejde med det norske chatbot-firma Boost.ai. Elivia gør det muligt at være tilgængelig for kunderne 24/7, og gør det nemmere at skabe loyale og tilfredse kunder.

Læs om hvordan vi kan hjælpe dig med en automatiseret overvågningsløsning >