<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

RPA

Hva er RPA (Robotic Process Automation)? 

Prosessautomatisering er ikke noe nytt, men når vi i dag snakker om RPA (Robotic Process Automation) eller robotisert prosessautomatisering på norsk, mener vi vanligvis prosedyrer eller prosesser som automatiseres ved hjelp av programvare eller software-roboter. Ved RPA bruker man programvare for å utføre repetitive prosesser eller gjentakende oppgaver med utgangspunkt i strukturerte inndata.  

Robotisering og RPA brukes om hverandre.  

RPA er et godt alternativ for manuelle prosesser som ikke krever menneskelig vurdering, samtidig som det er kostbart å bruke tradisjonell IT for å automatisere prosessene. 

Oppgavene under er eksempler på arbeid som er særlig egnet for robotisering:  

  • Når det er mange systemer og manglende integrasjon mellom de slik at sakene/oppgavene utføres i flere/mange systemer der de ansatte bruker ofte tid på å flytte data og informasjon manuelt (klipp ut / lim inn). 
  • Høyt volum – mange saker/oppgaver. 
  • Stor variasjon i arbeidsmengde – sakene/oppgavene kommer stort sett ikke jevnt fordelt utover året, men har eksempelvis større sesongvariasjoner som krever overtidsarbeid eller ekstra ansatte. 
  • Tydelige forretningsregler – sakene/oppgavene har en definert fremgangsmåte som de ansatte er enige om. 
  • Digitale og strukturerte data – informasjonen som benyttes for å løse sakene/oppgavene er på (eller kan gjøres om til) maskinlesbart format og krever ikke språkforståelse utover enkeltord. 
  • Regelstyrte og rutinepregede oppgaver (ingen kognitiv funksjon, kan ikke gjøre skjønnsvurderinger). 
  • Variasjonen i oppgaveløsningen er relativt liten – de fleste sakene/oppgavene har et standardisert utfall. 
Lurer du på noe rundt RPA?