<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Automatisering

Hva er Automatisering? 

Automatisering, automasjon eller mekanisering, er teknikken å få systemer til å fungere uten, eller med liten grad av menneskelig medvirkning. Automatisering benyttes på alle områder der man vil erstatte menneskelig arbeidskraft med selvvirkende systemer; for eksempel i industri, handel, transport og så videre. 

Automatisering ble først tatt i bruk under den industrielle revolusjon mot slutten av 1700-tallet. Den gang bestod automatiseringen først og fremst av at maskiner erstattet menneskelig muskelkraft. Det store gjennombruddet for automatiseringen kom i 1920-årene i Henry Fords bilfabrikk i USA. Med første verdenskrig ble begrepet automatisering vanlig. 

Cegal og Automatisering

I Cegal hjelper vi våre kunder med automatisering av prosesser med formål om å være raskere, mer effektive og mer nøyaktige. 

Les utdrag fra artikkel: Regnskap Norge sitt magasin, Regnskap og Økonomi, har intervjuet SYSCO om Business Intelligence og kunstig intelligens> 

Les om: Data og Analytics i Cegal her >