<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Automatisering

Vad är Automatisering?

Automation, automatisering eller mekanisering är tekniken som används för att få system att fungera utan, eller med en liten del av, mänsklig medverkan. Automation används inom alla områden där man vill ersätta mänskligt arbete med självstyrande system; till exempel inom industri, handel, transport och så vidare. 
 

Automatisering infördes först under den industriella revolutionen mot slutet av 1700-talet. Vid den tiden bestod automatiseringen främst av maskiner som ersatte mänsklig muskelkraft. Det stora genombrottet för automatisering kom på 1920-talet vid Henry Fords bilfabrik i USA. Med första världskriget blev begreppet automatisering vanligt. 

Cegal och Automatisering

På Cegal hjälper vi våra kunder med processautomation i syfte att vara snabbare, effektivare och mer exakt.