<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Internet of Senses

Vad är Internet of Senses?

The Internet of Senses (IoS) är en del av de nya teknologierna som kommer att ta över och förändra våra liv under det kommande decenniet. IoS handlar om att använda hjärnan som ett gränssnitt för att utbyta de kognitiva sinnena med användarna. Tekniken kommer att «sudda ut» gränsen mellan en fysisk och en digital upplevelse och den kommer att kunna ta input direkt från tankarna och leverera något i form av sinnen med minimal eller ingen fysisk ansträngning.

Internet of Senses kommer att aktiveras av teknologier som Artificiell Intelligens (AI), Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), 5G och automatisering för att interagera med våra sinnen: syn, ljud, smak, lukt och känsel. Användare som är tidiga användare av ny teknik förutspår att skärmbaserade upplevelser år 2030 i allt högre grad kommer att konkurrera med multisensoriska upplevelser som kommer att vara nästan oskiljaktiga från verkligheten.

IoS kommer att kunna eliminera de flesta HMI-enheter (Human-Machine Interface) som tangentbord, datormöss, joysticks eller till och med pekbaserade användargränssnitt. Interaktioner med sinnena kommer definitivt att baseras på avancerade Augmented Reality (AR) glasögon för visuell hjälp. Ericsson ConsumerLabs säger att hälften av världens smartphoneanvändare förutspår att 2025 kommer alla att använda en typ av Augmented Reality (AR) glasögon. Det är en trend som kan ta över redan 2023. Den här typen av glasögon kommer även att kunna ersätta smartphones som en primär enhet.

Det kommer att finnas många potentiella användningsfall som kommer att vara användbara för organisationer, särskilt inom områden som produktion och hälsa. Dessa områden kommer att ta saker till en helt ny nivå och göra denna kombination av virtuella och faktiska universum så naturlig som möjligt. Inom hälsa kommer läkare till exempel att kunna följa patienter och ge vård externt. Andra områden kan vara att vi människor kan krama vänner och familj hundratals mil bort och företag skulle kunna hålla virtuella möten utan förseningar, där fysiska deltagare befinner sig på olika platser och alla möts i ett virtuellt rum.

Experter förutspår att detta år 2030 kommer att möjliggöra en myriad av nya applikationer och förbättra prestandan för redan befintliga applikationer, men det är fortfarande en lång väg kvar innan The Internet of Sense blir verklighet, och det finns många utmaningar att övervinna.

Att skicka och ta emot alla våra sinnen kommer att kräva omfattande bandbredd och hög noggrannhet i synkroniseringen mellan de olika dataströmmarna. Vi behöver mycket bättre bandbredd och kapacitet än vad 5G kan ge för tillfället, vi behöver 3D-ljud och vi måste också utveckla ett sätt att överföra de andra sinnena.

Cegal och Internet of Senses (IoS)

 

Cegal arbetar inte direkt med Internet of Senses idag, men vi har ett antal konsulter inom AI-teknik.

 

Undrar du något om IoS?