<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Edge Computing

Vad är Edge Computing?

Edge Computing är ett begrepp som används när du vill lagra och bearbeta data nära källan eller användaren av datan. Istället för att skicka all data till ett centralt datacenter, eller hämta all data från en central plats, lagras och bearbetas datan i nätverket, vilket sparar både tid och inte minst kostnader för stora dataöverföringar.

Netflix har till exempel en lösning där Internetleverantörer kan placera Netflix-servrar i sitt nätverk. Dessa servrar uppdateras med de filmer och serier som användarna av detta nätverk ser mest. Det innebär att en Netflix-kund som vill se en populär film får den levererad från en server nära sig själv, vilket ökar hastigheten och gör att internetleverantören sparar stora kostnader på att undvika internationell dataöverföring.

I dag används Edge computing flitigt i samband med 5G och IoT Edge, där bearbetning och analys av data från IoT-enheter (objekt kopplade till internet) görs vid ”sidan” av nätverket, istället för att rådata skickas direkt från enheten till en molntjänst. Antingen kan enheten själv rensa, aggregera och analysera data, eller om de inte har resurser för att göra det (till exempel enheter som kan drivas i flera år på ett batteri), skickas data till en tjänst nära där enheten är. Bearbetad och aggregerad data skickas sedan vidare till molnet.

Kombinationen av 5G-nätverk och Edge Computing möjliggör utveckling av nya tekniska lösningar som tidigare var för dyra eller svåra att etablera, samt förbättring av befintlig teknik.

Allt eftersom mer utrustning kopplas till internet kommer mer data att bli tillgänglig. För att möta mängden data är företag beroende av att ha en gedigen digital plattform som kan behandla informationen. Allt fler går därför över till moderna molnlösningar som kan hantera en ökad mängd data.

Edge Computing står också för allt tyngre databehandling. Det innebär att Edge-plattformar ska hanteras och integreras med andra molnplattformar på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Cegal och Edge Computing

Cegal arbetar inte direkt med Edge Computing idag, men vi har ett antal konsulter inom AI-teknik.

#MeetOurTeam – Ravali, en av våra Data Scientists >

Undrar du något om Edge Computing?