<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Integration

Vad är en Integration?  

Integrationer kan få flera datorsystem att fungera tillsammans som helhet och skapa ett bra dataflöde mellan systemen. 

Integrationer kan:
– Effektivisera affärsprocesser
– Öka innovation
– Ge bättre kundupplevelser

Många system har standardiserade gränssnitt som gör det lättare att integrera med andra system.

Cegal och Integration

Cegal arbetar med integrationer på många olika plattformar – och har erfarenhet av både Java Open Source-integrationer som Camel och Apache Kafka – samt Oracles plattformar – SOA Suite, Oracle Service Bus, BPM Suite, Oracle Integration Cloud (PaaS) och Microsoft Azure och BizTalk.

Cegal har erfarenhet inom många områden som detaljhandel, bank, apotek – och är experter på energi.