<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Applikationsintegration

Vad är Applikationsintegration?

Med applikationsintegration kan du få applikationer att fungera tillsammans som helhet. Man måste veta vilka system som är master för enskilda data, och baserat på det kommer integrationer att flöda så att alla applikationer som delar data är uppdaterade. Om det finns färdiga integrationer är det en fördel att använda dem. 

Om det inte finns några färdiga integrationer måste man hitta den bästa lösningen. Om du har en integrationsplattform med färdiga adaptrar är det ett sätt att få en bra och snabb lösning – med stor flexibilitet. Om det inte finns är API:er det bästa sättet att lösa det – och då är du fri att välja hur du ska lösa det. 

Cegal och Applikationsintegration

Cegal har erfarenhet av att lösa integrationer på integrationsplattformar för både Microsoft (Azure) och Oracle. Vi har också erfarenhet av Open Source-lösningar baserade på Java (Kafka och Camel), samt lösningar baserade på Azure / .Net. Cegal har också erfarenhet av processintegration – som BPMN. 

Undrar du något om applikations-integration?