<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Cegal Multi Channel Invoicing

En multikanal-plattform för distribution av fakturor och dokument.

Flexibel betalningsplattform

Modernisera din faktureringsprocess med Cegal Multi Channel Invoicing.

Cegal Multi Channel Invoicing är en multikanal-plattform för distribution av fakturor och dokument. Det ger dig tillgång till de mest använda betalningsformerna på den nordiska marknaden vid varje tidpunkt. Systemet integreras sömlöst med befintliga IT-system.

Med Cegal Multi Channel Invoicing har du full flexibilitet i valet av fakturerings- och betalningsmetoder. Flexibiliteten kan överföras till slutkunden, som sedan kan välja mellan olika faktura- och betalningsalternativ. 

Om kunden själv får välja mellan t.ex. pappersfaktura, e-faktura och Autogiro, ökar både kundnöjdhet och sannolikheten för att personen betalar i tid.

Cegal Multi Channel Invoicing är en fristående modul vilket gör att den kan användas av alla organisationer och företag.

Alla betalningsalternativ erbjuds

Cegal Multi Channel Invoicing bevakar vilka distributions- och betalningskanaler som finns på marknaden vid varje given tidpunkt. Vi utför denna övervakning med det vi kallar "betalningsradar". Den övervakar kontinuerligt alla befintliga kanaler, och så snart en kanal definieras som "mogen" tas den in i MCI-plattformen och görs tillgänglig för våra kunder, utan behov av ytterligare utveckling på deras sida.

Detta innebär att alla etablerade betalningsalternativ som finns tillgängliga på marknaden idag är tillgängliga på vår plattform: Autogiro, E-faktura, Kivra, kredit- och betalkort, Apple Pay och Google Pay. Vi utvidgar löpande med nya alternativ allteftersom marknaden tar dessa i bruk.

Kontakta oss för en fullständig lista över de distributions- och betalningskanaler vi stödjer.

Kostnadseffektivt

Eftersom Cegal Multi Channel Invoicing nyttjar stordriftsfördelar, även i tryck och porto, sparar ett företag som bara skickar pappersfakturor per post stora summor genom att byta till vår lösning. Genom att välja en plattform som är modern och framtidsinriktad läggs grunden för en senare övergång till andra betalningslösningar i framtiden. 

Cegal Multi Channel Invoicing fungerar optimalt med andra IT-system, vilket ytterligare bidrar till kostnadsminskning.

Varför byta till Multi Channel Invoicing?

En lösning
 • Senaste teknologin på marknaden
 • För allt inom fakturadistribution
 • Mindre administration
Flexibilitet
 • Lägg enkelt till affärsregler
 • Lägg till dynamiska fält
 • Hjälper dig att finjustera din distribution
Minskade kostnader
 • Fast implementeringskostnad
 • Säkerställer inga oförutsedda kostnader
 • Lägre kostnad på post-/tryckdistribution
Digitalisering
 • Påskyndar digitaliseringen
 • Digital kommunikation med kunder
 • Nya kanaler läggs till automatiskt
Möjliggör internationell fakturering

Cegal Multi Channel Invoice täcker inte bara distributions- och betalningskanaler i Sverige utan även Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. För företag som bedriver verksamhet i flera länder kan samma plattform konfigureras för att skicka gränsöverskridande fakturor via den kanal som används i ett visst land.

Kontakta oss för en täckningskarta som visar kanalerna och länderna som lösningen stödjer.

Vill du prata med oss om Cegal Multi Channel Invoicing? Vi är redo att hjälpa dig.

Succéhistorier

digitalisering Blogg
Cegal digitaliserar fakturering och betalning till svensk...
arrow

Meet Our Team

#MeetOurTeam – Leif

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Leif!

Relaterade artiklar

digitalisering Blogg
Cegal digitaliserar fakturering och betalning till svensk...
arrow
Blogg
Detta är Multi Channel Invoicing
arrow