<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Accesspunkt

Vad är en Accesspunkt?

För att företag ska kunna skicka elektroniska fakturor måste de vara anslutna till en accesspunkt i nätverket för elektronisk handel. En accesspunkt är en standardinfrastruktur för att skicka och ta emot fakturor och e-handelsdokument.

I Sverige infördes 2019 ett lagkrav att alla fakturor som skickas till statliga företag måste skickas i ett standardiserat europeiskt format, nämligen PEPPOL Bis Billing 3.0.

Alla väljer vilken accesspunkt de vill använda och genom accesspunkten blir du ansluten till PEPPOL-nätverket och kan skicka och ta emot fakturor till alla andra som är anslutna till infrastrukturen. Således kan både avsändare och mottagare ta del av alla fördelar som följer med elektronisk fakturering. Tjänsteleverantören kontrollerar vilken accesspunkt mottagaren av fakturan tillhör och skickar fakturafilen till rätt mottagare.

Accesspunkt är ett bra sätt att automatisera den elektroniska faktureringsprocessen och öppnas enkelt för att börja med fullständig e-handelskommunikation.

Cegal och Accesspunkt

När du använder Cegal Multi Channel Invoicing har du tillgång till att skicka E-faktura B2B via Accesspunkt. I Multi Channel Invoice får vi en fakturafil som innehåller kundens organisationsnummer och detta nummer kontrolleras mot PEPPOL-registret för att se om kunden har registrerat sig för att ta emot E-faktura B2B. Om kunden är i PEPPOL skickas fakturan direkt till mottagarens bokföringssystem via en accesspunkt. Om kunden inte är registrerad för mottagande i PEPPOL dirigeras den vidare i distributionsflödet, antingen till en annan digital kanal eller direkt för utskrift. Lösningen stöder också utskick via Svefaktura och InExchange.

Läs mer om Cegal Multi Channel Invoicing här >

 

Undrar du något om Accesspunkt?

Relaterat innehåll

ordbok
Autogiro
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
ordbok
E-faktura B2B
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
ordbok
Multikanal
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow