<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

PEPPOL

Vad är PEPPOL?

PEPPOL står för Pan European Public Procurement Online och är en digital infrastruktur för elektronisk handel i Europa. Peppol säkerställer att företag enkelt kan skicka och ta emot elektroniska fakturor över landsgränserna.

För att företag ska kunna skicka elektroniska fakturor måste de vara anslutna till en accesspunkt i nätverket för elektronisk handel. Alla väljer vilken accesspunkt de vill använda. Genom accesspunkten blir du ansluten till Peppol-nätverket och kan skicka och ta emot fakturor till alla andra som är anslutna till infrastrukturen. Således kan både avsändare och mottagare ta del av alla fördelar som följer med elektronisk fakturering.

Cegal och PEPPOL

När du använder Cegal Multi Channel Invoicing har du tillgång till att skicka E-faktura B2B via accesspunkt. I Multi Channel Invoice får vi en fakturafil som innehåller kundens organisationsnummer och detta nummer kontrolleras mot Peppol-registret för att se om kunden har registrerat sig för att ta emot E-faktura B2B. Om kunden är i Peppol skickas fakturan direkt till mottagarens bokföringssystem via en accesspunkt. Om kunden inte är registrerad för mottagande i Peppol dirigeras den vidare i distributionsflödet, antingen till en annan digital kanal eller direkt för utskrift.

Läs om Cegals tjänst Multi Channel Invoicing >

 

Undrar du något om PEPPOL?