<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

PEPPOL

Hva er PEPPOL?

PEPPOL står for Pan European Public Procurement Online, og er en digital infrastruktur for elektronisk handel i Europa. PEPPOL sikrer at bedrifter enkelt kan sende og motta elektronisk faktura på tvers av landegrensene.

For at bedrifter skal kunne sende elektronisk faktura, må de knytte seg til et aksesspunkt i nettverket for elektronisk handel. Alle velger selv hvilket aksesspunkt de vil benytte, og gjennom aksesspunktet blir man tilknyttet PEPPOL-nettverket og kan sende og motta fakturaer til alle andre som er tilknyttet infrastrukturen. Dermed kan både avsender og mottaker nyte godt av alle fordelene som følger med elektronisk faktura.

Det er Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) tidligere Difi som forvalter standarden i Norge.

Cegal og PEPPOL

Ved bruk av Multi Channel Invoice har man tilgang til forsendelse av eFaktura B2B via aksesspunkt. I Multi Channel Invoice mottar vi fakturafil som inneholder org.nr. til sluttkunden og dette nummeret blir sjekket opp mot ELMA-registeret for å se om kunden har registrert seg for mottak av eFaktura B2B.  Ligger kunden i ELMA sendes fakturaen direkte til mottakers regnskapssystem via et aksesspunkt. Ligger ikke kunden registrert for mottak i ELMA, så rutes den videre i distribusjons-flyten, enten til en annen digital kanal, eller direkte til print.

Lurer du på noe rundt PEPPOL?

Related articles

Software > Energy solutions > Cegal Multi Channel Invoicing
arrow
Meet our team
#MeetOurTeam – Leif
Cegal
arrow