<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

EHF

Hva er EHF? 

EHF (Elektronisk Handelsformat) er en norsk tilpasning til et felleseuropeisk fakturaformat. Det benyttes av statlige, kommunale og private virksomheter for mottak av regninger. Alle statlige organisasjoner (og stadig flere private virksomheter) krever faktura i EHF format.

En EHF-faktura er en elektronisk faktura som sendes direkte fra avsenders til mottakers økonomisystem. Siden dette skjer automatisk kan du være trygg på at den kommer raskt frem til riktig mottaker. For å kunne sende EHF-fakturaer må du bruke et fakturasystem som har støtte for dette.

Cegal og EHF

Cegal har flere spennende løsninger for økonomifunksjonen, les om Cegal Multi Channel Invoicing >

Lurer du på noe rundt EHF?