<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
 • Cloud operations
 • Programvare
 • Konsultenttjenester

Fakturamal

Hva er en fakturamal?

En fakturamal er et oppsett som hjelper bedrifter når de skal opprette og sende en kundefaktura. Det kan være fristende å bruke en mal for faktura i Word og tenke at det holder, men fakturaer er viktig dokumentasjon med strenge krav til innholdet. Bokføringsforskriften stiller en rekke krav til hvordan en faktura skal utformes og hva den skal inneholde.

Det er kun to (lovlige) metoder å utstede en faktura på:

 • Bruke et fakturaprogram hvor fakturanummer tildeles maskinelt
 • Bruke fakturablanketter med påtrykte fakturanummer fra trykkeri. Dette må inneholde foretaksnummer og organisasjonsnummer.

Alle fakturaer må inneholde:

 • Et nummer som identifiserer fakturaen som et unikt dokument
 • Fakturadato og forfallsdato
 • Firmanavnet og organisasjonsnummeret til både selger og kjøper (hvis kjøperen er et firma) med ordet “Foretaksregisteret” etter organisasjonsnummeret ditt hvis du driver et AS.
 • En tydelig beskrivelse av varen eller tjenesten, samt mengden eller antallet
 • Både sted og dato som varen eller tjenesten ble levert på
 • Salgssummen, med evt. andelen av MVA.

Cegal anbefaler at kunder som ønsker å benytte en fakturamal får tilgang til dette via sin leverandør av regnskapssystem eller utformer sin egen i samråd med fakturadistributør.

I programvare for utsendelse av faktura vil du få tilgang til fakturamaler. Da behøver du ikke tenke på om du har riktig oppsett, og du vil bli veiledet rundt informasjonen som er obligatorisk å ha med.

I mange tilfeller kan det være slik at fakturaen som sendes er eneste form for kommunikasjon leverandøren har med sin sluttkunde. Uavhengig av om dette er eneste kommunikasjonskanal, eller ikke, kan det være en stor fordel om man personifiserer og tilpasser fakturaen til sluttkunden. På den måten benytter man fakturaen som en mulighet for kommunikasjon og markedsføring.

Fakturaen kan altså sendes med tilpasset budskap og utforming, og leveres på kundens prefererte betalingskanal, som Vipps, AvtaleGiroeFaktura eller mobilbetaling. Alt dette er med på å sikre fornøyde kunder og potensielt mersalg.

Om man har kunder i utlandet, kan man velge å lage fakturaen på et annet språk, og fakturere i utenlandsk valuta.

Cegal og Fakturamal

Når Cegal snakker om fakturamal, gjør vi det gjennom vår tjeneste Cegal Multi Channel Invoicing. En multikanal distribusjonsplattform, som gir full fleksibilitet i valg av fakturamaler- og betalingsformer.

I Cegal Multi Channel Invoice finnes det standard fakturamaler, og man har mulighet til å skreddersy sine egne fakturamaler etter f.eks. kundetype eller produktgruppe. Dette gir mulighet for 1:1 markedsføring og den fleksibiliteten du trenger for å sende fakturaer på en optimal måte.

Les mer om Cegal Multi Channel Invoicing her >

#MeetOurTeam – Leif som jobber med Multi Channel Invoicing >

 

Lurer du på noe rundt fakturamal?