<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

MAFI

Hva er MAFI?   

MAFI står for Måling, Avregning, Fakturering og Innfordring. Begrepet brukes i forbindelse med nettselskapenes avregning av nettleie og strømforbruk (MAFI-kjeden).  

MAFI-kjeden inkluderer innsamling av målerdata, avlesninger, registrering for avregning av strømforbruk, oppsett av faktura basert på avlest/prognosert forbruk, utsending av faktura til kunder, verifisering av innbetaling samt prosessen for å sikre innbetalinger.   

Slik fungerer innhenting og registrering av måleverdier:  

Alle nettselskapene opererer sine egne AMS målere og disse sender automatisk måleverdier inn til det respektive nettselskapet. Alle nettselskap er pliktige å sende disse dataene videre til Elhub hver dag innen kl 9. I Elhub gjøres dataene så tilgjengelig for alle strøm- og nettselskaper og danner grunnlaget for utsendelse av faktura til kunder. Mange strømselskaper har nå etablert gjennomfakturering som betyr at man får nettleie og strømforbruk på samme faktura. 

Cegal og MAFI

Cegal er spesialisert på smarte applikasjoner til energibransjen og leverer blant annet en løsning for håndtering av MAFI-kjeden. Løsningen heter Connected Energy Hub, er modulbasert og kan kombineres sømløst integrert med hverandre i et moderne webbasert grensesnitt.  

Connected Energy Hub har 4 moduler:  

  1. Meter Data Collector – korrekte måleverdier og fortløpende avregning   
  2. Billing Engine Module – forenkler kundedialog og automatiserer prosesser rundt fakturering og innkreving  
  3. Insight – rapportering og analyse
  4. Multi Channel Invoicing  – enkel tilgang til moderne betalingsløsninger   

Les mer om Connected Energy Hub her >  

Lurer du på noe rundt MAFI?