<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

MAFI

Hva er MAFI?   

MAFI står for Måling, Avregning, Fakturering og Innfordring. Begrepet brukes i forbindelse med nettselskapenes avregning av nettleie og strømforbruk (MAFI-kjeden).  

MAFI-kjeden inkluderer innsamling av målerdata, avlesninger, registrering for avregning av strømforbruk, oppsett av faktura basert på avlest/prognosert forbruk, utsending av faktura til kunder, verifisering av innbetaling samt prosessen for å sikre innbetalinger.   

Slik fungerer innhenting og registrering av måleverdier:  

Alle nettselskapene opererer sine egne AMS målere og disse sender automatisk måleverdier inn til det respektive nettselskapet. Alle nettselskap er pliktige å sende disse dataene videre til Elhub hver dag innen kl 9. I Elhub gjøres dataene så tilgjengelig for alle strøm- og nettselskaper og danner grunnlaget for utsendelse av faktura til kunder. Mange strømselskaper har nå etablert gjennomfakturering som betyr at man får nettleie og strømforbruk på samme faktura.