<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

MAFI

Hva er MAFI?   

MAFI står for Måling, Avregning, Fakturering og Innfordring. Begrepet brukes i forbindelse med nettselskapenes avregning av nettleie og strømforbruk (MAFI-kjeden).  

MAFI-kjeden inkluderer innsamling av målerdata, avlesninger, registrering for avregning av strømforbruk, oppsett av faktura basert på avlest/prognosert forbruk, utsending av faktura til kunder, verifisering av innbetaling samt prosessen for å sikre innbetalinger.   

Slik fungerer innhenting og registrering av måleverdier:  

Alle nettselskapene opererer sine egne AMS målere og disse sender automatisk måleverdier inn til det respektive nettselskapet. Alle nettselskap er pliktige å sende disse dataene videre til Elhub hver dag innen kl 9. I Elhub gjøres dataene så tilgjengelig for alle strøm- og nettselskaper og danner grunnlaget for utsendelse av faktura til kunder. Mange strømselskaper har nå etablert gjennomfakturering som betyr at man får nettleie og strømforbruk på samme faktura. 

 

Lurer du på noe rundt MAFI?