Blueback Seismic Data Management

Fullstendig livssyklusstyring for seismiske data.