<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Testautomatisering

Hva er testautomatisering?  

Testautomatisering er en av mange teknikker som brukes bak kulissene når man lager programvare. Testautomatisering kan skje på mange nivåer, for eksempel dypere ned i programvaren som enhetstester, men også i form av testing av brukergrensesnitt (UI-testing). Hva man skal automatisere er viktig å identifisere, og bør samsvare med det som er verdifullt for kunden. 

UI-testautomatisering dekker vanligvis de mest verdifulle scenariene først, og blir deretter bygd ut for å representere flere brukerscenarioer. Når testen er stabil, kan den automatisk kjøres og vil raskt varsle teamet om at den aktuelle delen er klart for sending videre til utvikling eller lansering eller ikke. Å ha tester som til enhver tid varsler teamet om den faktiske statusen til videre utvikling/lansering, er en måte å danne fundamentet for et godt teamarbeid på.  

Testautomasjon kan dekke tusenvis av scenarier på få minutter, i motsetning til manuell testing som ofte tar timer, dager og til og med uker.  

Testautomatisering er således et viktig verktøy for å hjelpe til i prosessen med å levere programvare av verdi – tidlig og ofte.

Cegal og testautomatisering

I Cegal har vi høyt kvalifiserte og sertifiserte testkonsulenter som har kunnskapen og innsikten som trengs for å muliggjøre overgang av testing fra en manuell til en automatisert tilnærming for våre kunder. Cegal er sølvpartner med ISTQB – International Software Testing Qualifications Board. Les med om dette her >

Lurer du på noe rundt Testautomatisering?

Related articles

Consultancy > Consultants > Test and Test Automation
arrow