<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Testautomatisering

Vad är Testautomatisering?  

Testautomatisering är en av många tekniker som används bakom kulisserna när man skapar programvara. Testautomatisering kan ske på många nivåer, till exempel djupare in i programvaran som enhetstestning, men också i form av testning av användargränssnitt (UI-testning). Vad man ska automatisera är viktigt att identifiera och bör matcha det som är värdefullt för kunden.

UI-testautomatisering täcker vanligtvis de mest värdefulla scenarierna först och utvidgas sedan till att representera flera användarscenarier. När testet är stabilt kan det köras automatiskt och meddelar teamet snabbt att den relevanta delen är redo för överföring till utveckling eller lansering eller inte. Att ha tester som hela tiden varnar teamet för den faktiska statusen för vidareutveckling / lansering är ett bra sätt att lägga grunden för ett bra teamarbete.
 
Testautomatisering kan täcka tusentals scenarier på några minuter, i motsats till manuell testning som ofta tar timmar, dagar och till och med veckor.

Testautomatisering är således ett viktigt verktyg för att hjälpa till med att leverera värdefull programvara – ofta och i tid.

Cegal och Testautomatisering

På Cegal har vi högkvalificerade och certifierade testkonsulter som har den kunskap och insikt som behövs för att möjliggöra övergången av test från en manuell till en automatiserad metod för våra kunder.