<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

DevOps

Vad är DevOps?  

DevOps är ett helhetskoncept för systematiskt tänkande / tillvägagångssätt / samarbete mellan utvecklings- och driftsteam – Utveckling / Dev och Operations / Ops. DevOps är sättet att bygga en kultur för att stödja effektiva och smidiga processer. 

DevOps pionjären John Willis hänvisar till CAMS-modellen för att skapa en DevOps-kultur: 

  1. C for Culture beskriver skapandet av en säker miljö för innovation och produktivitet. För att skapa en säker miljö måste företaget bryta gränserna mellan olika avdelningar, där utvecklare (Dev) är på ena sidan och opererar människor (Ops) på den andra, var och en med sina egna mål. 
  2. A för Automation hänvisar till tanken om att automatisering bidrar till optimering. Sådana processer skapar konsistens, sparar tid och förhindrar fel. 
  3. M för Measurement och avser bedömningskriterier som företaget måste bedöma efter. Kriterierna möjliggör kontinuerligt förbättrade processer. 
  4. S för Sharing är grunden för tvåvägskommunikation. Det handlar om att dela kunskap och information och lära av varandra. 

Cegal och DevOps

På Cegal använder vi DevOps i många projekt. Vår erfarenhet är att det skapar ett ägande som ger effektivare och bra lösningar. För oss har DevOps gjort oss mindre beroende av individer, säkerställer bättre kontinuitet och ger vanligtvis snabbare leveranser till våra kunder. 

 

Undrar du något om DevOps?