<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Kubernetes

Vad är Kubernetes?  

Kubernetes är en öppen container för datakluster som utvecklats av Google. Den första versionen lanserades den 7 juni 2014. Namnet Kubernetes kommer från grekiska, vilket betyder styrman eller pilot. Syftet är att tillhandahålla en plattform för automatisk distribution, skalning och drift av containrar över datakluster som värdar. Kubernetes har ett stort, snabbt växande ekosystem och tjänster, support och verktyg finns allmänt tillgängliga. 

Cegal och Kubernetes

Cegal har flera konsulter med expertis inom Kubernetes, både som en öppen källkodsplattform, men också som en molnhanterad tjänst (t.ex. Azure AKS), förutom flera andra relaterade / liknande tekniker som Red Hat OpenShift och Hashicorp Nomad. 

På Cegal arbetar vi aktivt med dessa tekniker hos våra kunder. 

Träffa vår teknikexpert, Arturo>