<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Oracle OCI

Vad är Oracle Cloud Infrastructure (OCI)? 

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) är Oracles molntjänst. Den stöder traditionella arbetsbelastningar och levererar moderna molnutvecklingsverktyg. Den är utformad så att du kan ägna mer tid åt innovation. Med OCI kan du kombinera låg kostnad och hög prestanda för att sänka TCO (Total Cost of Ownership). 

 

Oracle Cloud är den andra generationens företagsmoln som levererar kraftfull data- och nätverksprestanda och inkluderar en omfattande portfölj av infrastruktur- och plattformsmolntjänster. 

Oracle Cloud är byggt från grunden för att möta behoven hos verksamhetskritiska applikationer. Det stöder de gamla systemen samtidigt som det levererar moderna molnutvecklingsverktyg, så att företag kan ta med sig sina gamla miljöer när de bygger framtiden. 

Generation 2 Cloud är den enda molnplattform som har byggts för att köra Oracle Autonomous Database, branschens första och enda självgående databas. 

Oracle Cloud erbjuder en omfattande Cloud Computing-portfölj, från applikationsutveckling och affärsanalys till datahantering, integration, säkerhet, artificiell intelligens (AI) och blockchain.

Vad gör Cegal? 

Cegal är Nordens största Oracle-partner och har de senaste åren hjälpt ett stort antal företag att flytta sina Oracle arbetsbelastningar till OCI. Det har inneburit mycket lägre driftskostnader, frigöring av resurser och en mycket mer flexibel plattform med kortare time to market för nya tjänster. Cegal har således många års erfarenhet av OCI.

Våra anställda har mer än 20 certifieringar, för att nämna några: 

  • Oracle Cloud Platform Application Integration 2018 Certified Associate 
  • Oracle Cloud Infrastructure Foundations 2020 Certified Associate 
  • Oracle Cloud Infrastructure Architect 2020 Certified Associate 
  • Oracle Autonomous Database Cloud 2019 Certified Specialist 
  • Oracle Cloud Infrastructure 2019 Certified Cloud Operations Associate 
  • Oracle Database Cloud Certified Professional 
  • Oracle Cloud Infrastructure Classic 2018 Certified Associate Architect 
  • Oracle Cloud Platform Data Management 2019 Associate 

Vi jobbar med flera kunder som använder Oracle OCI.