<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Databasövervakning

Vad är Databasövervakning?  

Övervakning (även kallat monitoring) av databaser används i driftskritiska miljöer så att man kan få en varning eller fingervisning om något är fel, eller håller på att gå fel.

Övervakning (även kallat monitoring) av databaser används i driftskritiska miljöer så att man kan få en varning eller fingervisning om något är fel, eller håller på att gå fel.

Tjänsten kan också ta hand om data från övervakningen och därmed förutse trender. Den kan upptäcka avvikelser, förutsäga framtida situationer och / eller ta reda på mer exakt när något har förändrats. Att ta hand om data kan vara användbart för att kunna göra allt från att optimera databasen, till att ta reda på hur förändringar i driftsmiljön påverkas av saker som händer i databasen.

Övervakning används för att kunna identifiera förhållanden som kan leda till framtida problem (proaktiv övervakning) eller meddela att problemet är på riktigt och då så snabbt som möjligt kunna åtgärda problemet med tjänsten.

Övervakning av databaser och tillhörande infrastruktur är extremt viktigt eftersom databasen ofta är grundpelaren i olika tjänster. Om databasen går ner eller om det finns problem kommer det ofta att få konsekvenser för hela tjänsten som körs i databasen.

Cegal och databasövervakning

Cegal har lång erfarenhet av att skapa korrekt övervakning av databaser och tillhörande infrastruktur och vi gör detta för ett antal små och stora kunder i Norden. Vi kan övervaka både Oracle-databaser, MS SQL Server, PostgreSQL och MySQL-databaser. Dessutom har vi stark kompetens inom andra databastyper som MongoDB, Elasticsearch och NoSQL för att nämna några.

Cegal har “Managed Services“-tjänster 24/7 × 365, där proaktiv övervakning är en av tjänsterna. Denna tjänst ger kunderna en försäkran och trygghet om att kvalificerad expertis “följer” deras system. 24/7-teamet får information om något beter sig onormalt och vidtar åtgärder för detta.

 

Undrar du något om Databasövervakning?