<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Managed Services

Vad är Managed Services?

Managed Services kan förklaras med att outsourca ansvaret för att upprätthålla ett antal processer och funktioner för att förbättra driften och minska kostnaderna i en verksamhet.

Detta innebär att du kan lägga ut vissa IT-funktioner till en tredjepartsleverantör, en Managed Service Provider (MSP). Denna tjänsteleverantör kan fjärrstyra kundens och / eller slutanvändarens system, på ett proaktivt sätt och enligt en prenumerationsmodell.
 
IT-lösningar som övervakas inkluderar vanligtvis nätverk och servrar, mjukvara och teknikinfrastruktur, datasäkerhetssystem och allmän nätverkssäkerhet och riskhantering.
 
Managed Services kan till exempel ge kunderna stordriftsfördelar genom att lägga ut jour- och beredskapstjänster och support på system som kräver detta 24/7. Det kan också vara on-prem lösningar där en MSP har flera lösningar på ett system för flera kunder och genom att samla alla applikationer, data och resurser på ett ställe, kommer det att ge stora fördelar.
 
Med Managed Services kan företag frigöra resurser som kan användas för mer värdeskapande arbete och kärnkompetens. Samtidigt upprätthålls driftstid och IT-systemens kvalitet förbättras, vilket i sin tur resulterar i att företaget blir effektivare och levererar bättre tjänster till sina kunder och anställda.

Cegal och Managed Services

Cegal levererar säker drift och övervakning av affärskritiska system i Norden och har ett antal kunder inom detta område. Vi levererar specialiserad drift, övervakning och underhåll av hybridmolnlösningar, professionella applikationer, databaser och affärskritisk teknik.