<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Disaster Recovery

Vad är Disaster Recovery?

«Fail to plan – plan to fail» är ett uttryck som verkligen gäller för Disaster Recovery. För många företag är det en stor utmaning att hantera ökningen av mängden data som samlas in, bearbetas, överförs och lagras både internt och i externa datacenter. Men med stora och kritiska mängder lagrad data ökar också risken för datahaverier.

Disaster Recovery (DR) innebär att ha riktlinjer, processer och verktyg som gör det möjligt för företag att återställa användningen av kritiska system och IT-infrastruktur så snart som möjligt efter en natur- eller människoskapad katastrof.

Disaster Recovery handlar om händelser som är allvarliga och som kan vara så betydande att de kan störa eller stoppa kritisk affärsverksamhet under en period. Typer av katastrofer kan vara:

 • Cyberattacker som skadlig programvara, DDoS och ransomware-attacker
 • Sabotage
 • Strömavbrott
 • Utrustningsfel
 • Epidemier eller pandemier, som covid-19
 • Terroristattacker eller hot
 • Olyckor på jobbet
 • Orkaner, jordbävningar etc
 • Bränder
Att inte ha en plan för Disaster Recovery kan vara katastrofalt om olyckan är framme. Många företag kommer aldrig tillbaka i drift efter en katastrof, så alla företag bör ha detta som en del av sin affärsstrategi.

För att förbereda sig för en Disaster Recovery gör företag ofta en grundlig analys av sina system och skapar ett formellt dokument att följa i kristider – en katastrofplan. Att tänka på katastrofer innan de inträffar och göra en plan för hur man ska reagera kan ge många fördelar. Det ökar medvetenheten om potentiella störningar och hjälper ett företag att prioritera sina verksamhetskritiska funktioner.

Innan ett företag kan fastställa sina Disaster Recovery-strategier måste de först analysera befintliga tillgångar och prioriteringar. Två olika analyser spelar vanligtvis in i DR-beslutsprocesser:

 • Riskanalys eller riskbedömning är en utvärdering av alla potentiella risker som företaget kan möta, samt resultaten. Bedömningen ska identifiera potentiella faror, fastställa vem eller vad dessa faror kommer att skada och använda resultaten för att skapa rutiner som tar hänsyn till dessa risker.
 • Business Impact Analysis (BIA) utvärderar effekten av risken som identifierats ovan för affärsverksamheten. En BIA kan hjälpa till att förutsäga och kvantifiera kostnader, både finansiella och icke-finansiella. Den undersöker också effekterna av olika katastrofer på företagssäkerhet, ekonomi, marknadsföring, rykte, laglig efterlevnad och kvalitetssäkring.

Huvudtyper av Disaster Recovery inkluderar:

 • Återställning av datacenter
 • Nätverksåterställning
 • Virtualiserad katastrofåterställning
 • Återställning av molnkatastrof
 • Disaster Recovery as a Service (DRaaS)
Cegal och Disaster Recovery

 

Cegal tillhandahåller databasövervakningstjänster för olika teknologier. Detta kan vara Oracle, MS SQL, MySQL, PostgresSQL, Kafka, Elasticsearch etc. Vi levererar både on-prem och via de olika molnleverantörerna som Oracle, Azure, AWS och Google.

Vi är specialiserade på hybridmolnlösningar, uppsättning och drift av affärskritiska lösningar samt övervakning av databaser. Cegal har lång erfarenhet av högtillgänglighetsmiljöer, där vi bistår både små och stora kunder att hitta rätt lösning till rätt pris.

Läs om: Har du säkrat din databasmiljö tillräckligt bra mot dataförlust och stillestånd?>

Läs om: Hur tacklar ditt företag en datakrasch? >

Undrar du något om Disaster Recovery?