<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
 • Cloud operations
 • Programvare
 • Konsultenttjenester

Disaster Recovery

Hva er Disaster Recovery?

«Fail to plan – plan to fail» er et uttrykk som virkelig gjelder for Disaster Recovery.  For mange virksomheter er det en stor utfordring å håndtere økningen i mengden data som samles, prosesseres, overføres og lagres både internt og i eksterne datasentre. Men med store og kritiske mengder av lagrede data, stiger også risikoen for datahavarier.

Disaster Recovery (DR) betyr å ha retningslinjer, prosedyrer og verktøy som gjør at virksomheter kan gjenvinne bruk av kritiske systemer og IT-infrastruktur så fort som mulig etter en natur- eller menneskeskapt katastrofe.

Disaster Recovery dreier seg som sagt om hendelser som er alvorlige og som kan være så betydningsfulle at de kan forstyrre eller stoppe kritisk forretningsdrift i en periode. Typer av katastrofer kan være:

 • Cyberangrep som malware, DDoS og ransomware-angrep
 • Sabotasje
 • Strømbrudd
 • Utstyrssvikt
 • Epidemier eller pandemier, som COVID-19
 • Terrorangrep eller trusler
 • Arbeidsulykker
 • Orkaner, jordskjelv etc
 • Branner

Det å ikke ha en plan for Disaster Recovery kan være katastrofalt om uhellet skulle være ute. Mange bedrifter kommer aldri tilbake i drift etter en katastrofe, så derfor bør alle virksomheter ha dette som en del av virksomhetens strategi.

For å forberede seg på Disaster Recovery utfører virksomheter ofte en grundig analyse av systemene sine og lager et formelt dokument å følge i krisetider- en katastrofeplan. Å tenke på katastrofer før de skjer og lage en plan for hvordan du skal reagere kan gi mange fordeler. Det øker bevisstheten om potensielle forstyrrelser og hjelper en virksomhet å prioritere sine oppdragskritiske funksjoner.

Før en virksomhet kan bestemme sine Disaster Recovery-strategier, må den først analysere eksisterende eiendeler og prioriteringer. To forskjellige analyser spiller vanligvis inn i DR-beslutningsprosesser:

 • Risikoanalyse eller risikovurdering er en evaluering av alle potensielle risikoer virksomheten kan møte, samt resultatene. Vurderingen skal identifisere potensielle farer, avgjøre hvem eller hva disse farene vil skade, og bruke funnene til å lage prosedyrer som tar hensyn til disse risikoene.
 • Business Impact Analysis (BIA) evaluerer effekten av risikoen som er identifisert ovenfor for forretningsdriften. En BIA kan bidra til å forutsi og kvantifisere kostnader, både økonomiske og ikke-økonomiske. Den undersøker også innvirkningen av forskjellige katastrofer på virksomheten sikkerhet, økonomi, markedsføring, omdømme, juridiske samsvar og kvalitetssikring.

Hovedtyper av Disaster Recovery inkluderer:

 • Gjenoppretting av datasenter
 • Nettverksgjenoppretting
 • Virtualisert katastrofegjenoppretting
 • Gjenoppretting av skykatastrofe
 • Katastrofegjenoppretting som en tjeneste (DRaaS)
Cegal og Disaster Recovery

Cegal leverer tjenester for databaseovervåkning på ulike teknologier. Dette kan være Oracle, MS SQLMySQL, PostgresSQLKafka, Elasticsearch osv. Vi leverer både on-prem og via de forskjellige skyleverandørene som Oracle, AzureAWS og Google.

Vi er spesialister på hybride skyløsninger, oppsett og drift av forretningskritiske løsninger og overvåking av databaser. Vi har lang erfaring med høytilgjengelighetsmiljøer, hvor vi bistår både små og store kunder til å finne riktig løsning til riktig pris.

Les om våre tjenester for drift av IT-tjenester >

Les saken: Har du sikret databasemiljøet ditt godt nok mot datatap og nedetid?>

Les saken: Hvordan takler din bedrift en datakrasj? >