<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Basecare Discover™

Hva er Basecare Discover?

Basecare Discover er en sikker og enkel Cegal-løsning for å overvåke databasesystemer og vedlikeholde dem proaktivt. Tjenesten sikrer en stabil plattform gjennom løpende assistanse, overvåking, operasjonelle tjenester og operasjoner. Løsningen er utviklet av Cegal Danmark.

Løsningen kan settes i drift hos kunden på få timer, og etableringen krever ingen agenter i produksjonsmiljøet. Basecare Discover leveres på forskjellige servicenivå, avhengig av kundens behov.

Les om våre tjenester for drift og overvåkning av IT-tjenester >