<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

NoSQL

Hva er NoSQL?

NoSQL – databaser kan også kalles for ikke-rasjonelle, NoSQL DB og ikke-SQL. Dette kommer av at de kan håndtere enorme mengder ustrukturert data på andre måter enn SQL (relasjonsdatabase) med tabeller og rader.

Selve teknologien har eksistert siden 60-tallet, men brukes mye mer nå enn før, noe som skyldes et endret landskap der utviklere i dag trenger å tilpasse seg på en annen måte enn før. Nå er det mye større datamengder som kan håndteres og forskjellige typer data som kommer fra skyen, mobile enheter, sosiale medier og stordatamaskiner.

Det kan være data, som f.eks populære innlegg i sosiale medier og mer samfunnskritiske data der det ville vært kritisk hvis det gikk tapt. NoSQL er derfor blitt utviklet for at utviklere raskt skal kunne ta frem databasesystemer for lagring av ustrukturert informasjon.

Fordeler med NoSQL:

– Smidig utvikling
– Håndterer data med stor fleksibilitet
– Skalering etter behov

Cegal og NoSQL

I Cegal har vi flere dyktige konsulenter som jobber med NoSQL. Vi tilbyr migrering mellom ulike databaseplattformer og plattformdesign der vi kan designe for Oracle, MS SQLog MySQL. Der er det ofte behov for avregninger med tanke på sikkerhet, ytelse, integrasjon og pris. Utover dette tilbyr vi også drift og overvåking, 24/7 alle dager i året.

Les om våre 5 tips som forenkler administrasjon av din SQL Server>