<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

NoSQL

Vad är NoSQL?

NoSQL-databaser kan också kallas icke-relationella, NoSQL DB och icke-SQL. Det beror på att de kan hantera enorma mängder ostrukturerad data på andra sätt än SQL (relationsdatabas) med tabeller och rader.

Tekniken i sig har funnits sedan 60-talet men används mycket mer nu än tidigare, vilket beror på ett förändrat landskap där utvecklare idag behöver anpassa sig på ett annat sätt än tidigare. Nu finns det mycket större mängder data som kan hanteras och olika typer av data som kommer från molnet, mobila enheter, sociala medier och stordatorer.

Det kan vara data som populära inlägg på sociala medier och mer samhällskritisk data där det skulle vara kritiskt om det gick förlorat. NoSQL har därför utvecklats så att utvecklare snabbt kan utveckla databassystem för att lagra ostrukturerad information.

Fördelar med NoSQL:

  • Agil utveckling
  • Hanterar data med stor flexibilitet
  • Skalning efter behov
Cegal och NoSQL

På Cegal har vi flera duktiga konsulter som arbetar med NoSQL. Vi erbjuder migration mellan olika databasplattformar och plattformsdesigner där vi kan designa för Oracle, MS SQL och MySQL. Det finns ofta behov av avräkningar vad gäller säkerhet, prestanda, integration och pris. Utöver detta erbjuder vi även drift och övervakning, 24/7 alla dagar på året.

Undrar du något om NoSQL?