<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

DBA

Vad är en DBA?

En databasadministratör, eller en DBA, är en informationstekniker som ansvarar för att leda eller utföra alla aktiviteter relaterade till att upprätthålla en bra databasmiljö.

En databasadministratör är expert på databassystem, inklusive:

 • Implementering och konfiguration av databaser
 • Databasdesign
 • Datautvinning, transformation och laddning (ETL)
 • Hantering av testdata
 • Problemlösning
 • Dataintegritet
 • Databassäkerhet
 • Optimering, säkerhetskopiering och databasåterställning

Ett grundläggande ansvar för nästan alla databasadministratörer innebär installation av nya databaser och är den centrala kontaktpunkten när det gäller de databassystem som en organisation använder.

Det finns många olika typer av databasadministratörer. De vanligaste typerna av DBA är de som utför alla typer av administration och datarelaterat arbete, men det är inte ovanligt att denna roll också fokuserar på specifika problemområden.

I större företag är rollen vanligtvis indelad i separata arbetstyper. De olika typerna inkluderar:

 • System-DBA
 • Databasarkitekt
 • Databasanalytiker
 • Applikations-DBA
 • Prestandaanalytiker
 • Data warehouse-administratör
 • Cloud-DBA

Om ett företag använder ett databassystem för verksamhetskritisk information är det viktigt att ha en eller flera databasadministratörer för att säkerställa att applikationer har kontinuerlig, oavbruten åtkomst till data.

Databasadministration är utan tvekan en viktig komponent i IT-miljön för alla företag som är beroende av ett eller flera databassystem. Utan övervakning från en DBA är det oundvikligt att program- och systemfel, driftstopp och förseningar uppstår. Sådana problem leder till avbrott som kan påverka intäkter, kundupplevelse och rykte negativt.

Cegal och DBA

Cegal har ett av Nordens största och starkaste DBA-team med över 50 DBA:er på Oracle databasteknologi. Vi har också ett starkt gäng DBA:er som jobbar med andra databasteknologier som till exempel MySQL, MongoDB och NoSQL.

Våra DBA:er övervakar, utför underhåll, tuning och andra proaktiva / förebyggande uppgifter 24/7 för att säkerställa att kundernas data tas om hand på bästa möjliga sätt utan stillestånd eller andra komplikationer. Vi kan också ge goda råd om lösningar med hög tillgänglighet och licensoptimering.

#MeetOurTeam – Peter som jobbar som DBA >

#MeetOurTeam – Børge som jobbar som DBA >