<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

SQL

Vad är SQL?  

SQL står för Structured Query Language och uttalas antingen bokstav för bokstav eller “sikuell” som i engelskans “sequel”. SQL är ett standardiserat språk som kan användas för att ställa frågor till en databas. Det gör du när du vill ändra något i innehållet eller hämta ut data från relationsdatabasen.

1970 publicerade Dr. Edgar F. Codd på IBM en artikel och denna kom sedan att bli den accepterade grunden till relationsdatabashanteringssystem (RDBMS eller RDMS). Ett par forskare från IBMs forskningscenter i San Jose utvecklade “System R” som i stort sett byggde på Codd’s modell. Structured English Query Language, SEQUEL var utvecklat för att modifiera och hämta ut data från System R. Namnet SEQUEL byttes sedan ut till SQL eftersom det fanns ett annat varumärke som hette just SEQUEL.

1978 testade IBM systemet hos sina kunder och det blev en succé vilket bidrog till att att de utvecklade en kommersiell produkt som blev implementerad med SQL-standarden som byggde på deras prototyp System R. I augusti 1979 släppte IBM sin första kommersiella typ av System/38 som sedan 1981 följdes av SQL/DS och 1983 av DB2.

Olika databasleverantörer har sedan dess skapat olika dialekter från det standardiserade språket som exempelvis T-SQL och PL SQL, men grunden är den samma.

Cegal och SQL

Cegal har djup expertis i SQL med ett flertal konsulter som använder de olika dialekterna av SQL i sitt arbete ute hos våra kunder.

Läs om våra 5 tips som förenklar din administration av SQL Server>

Undrar du något om SQL?