<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Databas

Vad är en Databas?  

En databas är en samling data / information som lagras på ett elektroniskt medium, så att ett datorprogram kan konsultera dem för att svara på frågor.

Datan kan lagras mycket konstruerat och är designad som en relationsmodell med t.ex. personuppgifter som personnummer, namn, adress, telefon etc. Det finns också ostrukturerad data som inte är fördefinierad. Detta kan vara bilder, ljud, dokument, filmer etc.

Beroende på vilken typ av data du har, har du olika databastekniker. Ett databassystem måste kunna behandla små och stora mängder data effektivt och säkert. Dessutom måste den säkerställa att ändringar och tillägg inte leder till motsägelser eller fel, och måste kunna leverera rätt information effektivt till användare och programvara.

Cegal och Databas

Cegal har mycket hög kompetens inom ett antal databastekniker som Oracle, MS-SQL, Postgres, My SQL, MongoDB och NoSQL. Inom dessa områden erbjuder vi både konsulttjänster och tjänster för Managed Services. Vi hjälper också med rådgivning för att hitta rätt lösning baserat på våra kunders behov. Det kan finnas krav på drifttid eller minimal dataförlust om olyckan skulle vara ett faktum.

 

Undrar du något om Databas?