<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Cloud Computing

Vad är Cloud Computing? 

Cloud Computing, moln, molnet eller molntjänster på svenska, är ett samlingsbegrepp för vanliga IT-tjänster som erbjuds privatpersoner eller företag från ett nätverk av datacenters. Detta kan till exempel vara infrastruktur som en tjänst (IaaS), plattform som en tjänst (PaaS) eller programvara som en tjänst (SaaS). I molnet justeras datakapaciteten efter behov och du betalar för det du använder. 

En fördel med molntjänster är att användarna har tillgång till tjänsten var de än är – på jobbet, hemma eller när de reser. Det finns ett antal leverantörer av molntjänster, till exempel Oracle, Microsoft, Amazon och Google. 

Kännetecken för molntjänster

 • Behovsbaserad och självbetjäning: Slutanvändaren måste kunna beställa och skapa resurser själv, till exempel servrar, nätverk eller lagring, efter behov och utan medverkan av mänskliga eller manuella processer hos tjänsteleverantören. 
 • Nätverksåtkomst: Kapacitet görs tillgänglig över ett nätverk och nås via standardmekanismer genom antingen en tunn eller tjock klient, till exempel: mobiltelefon, bärbar dator, arbetsstation etc. 
 • Delade resurser: Molntjänstleverantören har sammanfört resurser för att betjäna en större uppsättning kunder med hjälp av en multi-tenant modell. Både fysiska och virtuella resurser tilldelas automatiskt och dynamiskt baserat på användarnas behov. Användaren eller administratören har kontroll över vilka specifika fysiska resurser tjänsten körs på när tjänsten är abstraherad från den fysiska infrastrukturen. Detta är avsiktligt och gjort för att optimera resurser som lagring, bearbetning, minne, nätverk och bandbredd. 
 • Omedelbar flexibilitet: Kapaciteten kan snabbt skalas upp eller ner efter behov – i vissa fall automatiskt baserat på belastning och behov. För kunden och konsumenten ska resurserna verka “oändliga” och kundens behov ska kunna tillgodoses omedelbart. 
 • Mätbar: Molntjänster ska kunna mäta all resursanvändning automatiskt ned till varje enskild resurs. Detta gäller ofta lagring, bearbetning, bandbredd, antal aktiva användare, etc. Syftet med en sådan mätning är bland annat beräkning av resursanvändning för att debitera kunderna för rätt kostnader.

Servicemodeller i molnet

 • Infrastruktur som en tjänst (infrastructure as a Service / IaaS, som innebär tillhandahållande av datainfrastruktur som en tjänst över ett nätverk. Kunden har kontroll över relevanta applikationer, servrar, operativsystem och lagringsalternativ, samt i vissa fall vissa element i nätverket (till exempel på brandväggssidan). 
 • Platform as a Service (PaaS), där kunden introducerar applikationer som utvecklats / köpts av kunden i leverantörens molninfrastruktur med hjälp av programmeringsspråk och verktyg som stöds av leverantören. Kunden har kontroll över sina egna applikationer, men har inte kontroll över nätverk, servrar, operativsystem eller lagringsalternativ. 
 • Software as a Service (SaaS), som är en modell för leverans över ett nätverk där kunden använder leverantörens applikation(er) på en molninfrastruktur. Kunden har i grund och botten ingen kontroll över applikationer, nätverk, servrar, operativsystem eller lagringsalternativ.

Leveransmodeller i molnet

Molntjänster kan tillhandahållas på olika sätt. Det finns enighet i branschen om följande leveransmodeller: 

 • Offentligt moln/Public Cloud: Offentligt moln är en tjänst som säljs på den öppna marknaden – Det vill säga standardiserade lösningar som i stort sett är desamma för alla kunder. De största leverantörerna är Google, Amazon och Microsoft. Ett offentligt moln kan också vara en del av arkitekturen hos mjukvaruleverantörer som producerar sina egna mjukvarulösningar som levereras över Internet. En slutkund kan således vara en användare av offentliga molntjänster utan att ta ställning till den underliggande infrastrukturen. 
 • Privat moln/Private Cloud: Ett privat moln är en stängd tjänst som är begränsad till den egna verksamheten. Här kommer resurserna att levereras från egna datacenterresurser, men måste ändå uppfylla kraven för att egenskaper och servicemodeller ska kallas moln. Driften av den underliggande infrastrukturen och ledningssystemen görs i detta fall av den egna verksamheten. Företag har möjlighet att driva sitt eget moln, men om företaget inte har expertis eller ekonomiska muskler uppnås inte stordriftsfördelar eller samma grad av säkerhet som i ett privat moln. 
 • Gruppmoln / Community Cloud: Detta är i stort sett detsamma som ett privat moln. Skillnaden är att detta är en plattform som görs tillgänglig för ett större men begränsat antal spelare. Ett exempel kan vara ett separat moln endast tillgängligt för offentliga företag. 
 • Hybridmoln / Hybrid Cloud: Om företaget använder en kombination av offentligt moln och privat moln kallas detta för ett hybridmoln.
Cegal och Cloud Computing

På Cegal känner vi till de olika molnleverantörernas styrkor och hjälper våra kunder att välja rätt lösningar när de går upp i molnet. Vi gör detta tillsammans med våra partners Oracle, Microsoft, Google och Amazon.

Till exempel var vi den första nordiska aktören som hjälpte kunder med Oracle-databaser att flytta dem upp till molnet med hjälp av det Oracle / Microsoft-samarbete som ingicks 2019, där de enades om att fysiskt ansluta sina olika datacenter. Samarbetet mellan Microsoft och Oracle löser ett behov som kunderna har haft i många år. Det gör det möjligt att skapa en modernare IT-arkitektur som gör att du kan använda dina värdefulla data för att utveckla moderna applikationer för framtiden. Samtidigt kan du spara stora kostnader på både licenser och hårdvara.