<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

PaaS

Vad är PaaS? 

Platform as a service (PaaS) är en komplett utvecklings- och distributionsmiljö i molnet, här är det möjligt att leverera allt från enkla molnbaserade appar till avancerade molnbaserade applikationer. Med PaaS undviker du kostnaden och komplexiteten för att köpa och kontrollera programvarulicenser. Du styr applikationerna du utvecklar och molntjänstleverantören tar hand om resten.

Cegal och PaaS

Cegal har certifierade konsulter för PaaS-tjänster både på Azure och OCI (Oracle Cloud Infrastructure) – till exempel integrationstjänster.

Undrar du något om PaaS?